W 2015 r.pPaństwa członkowskie UE przeznaczyły prawie 86 mld EUR (0,6 proc. PKB UE) na cele mieszkaniowe na inne udogodnienia komunalne. Ponadto na ochronę socjalną związaną z mieszkalnictwem Wspólna wydała łącznie prawie 81 mld EUR (co odpowiada 0,5 proc. PKB UE). A ile na mieszkalnictwo wydała Polska?

W 2015 r. stosunek nakładów rządowych na budownictwo mieszkaniowe oraz budowę urządzeń komunalnych związanych z mieszkalnictwem w relacji do PKB był dość zróżnicowany w poszczególnych państwach UE. Jak podaje Eurostat, wśród 28 państw Wspólnoty sześć osiągnęło wskaźnik wynoszący 1 proc. lub więcej. Największe nakłady w relacji do PKB miała Bułgaria (2,1 proc.). Kolejne były Cypr (1,8 proc.), Rumunia (1,5 proc.), Francja i Węgry (po 1,1 proc) i Łotwa (1,0 proc.).

Na drugim końcu znalazły się Dania i Grecja, które na cele mieszkaniowe przeznaczyły kwoty na poziomie 0,2 proc. PKB. Kolejne to: Belgia, Litwa i Holandia (wszystkie po 0,3 proc. PKB), a następnie Niemcy, Estonia, Malta, Austria i Finlandia (wszystkie po 0,4 proc. PKB).

Polska plasuje się w środku zestawienia z wynikiem nieco powyżej średniej unijnej. W 2015 roku na cele mieszkaniowe i inwestycje komunalne związane z mieszkalnictwem rząd Polski przeznaczył 3,035 mld euro, co stanowiło 0,7 proc. PKB.

W przypadku wydatków publicznych na ochronę socjalną związaną z mieszkalnictwem obraz jest zupełnie inny. Na ten cel najwyższe nakłady (1,3 proc. PKB), przeznaczył rząd Wielkiej Brytanii. Druga w zestawieniu była Francja (0,9 proc. PKB), a kolejne Irlandia (0,8 proc.) i Dania (0,7 proc.).

Jest też spora grupa państw, które na cele socjalne związane z mieszkalnictwem wydają niewiele. W Bułgarii, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Chorwacji, Włoszech, na Cyprze, w Luksemburgu, Portugalii, Rumunii, Słowenii i Słowacji wskaźnik ten był marginalny i wynosił mniej niż 0,1 proc. PKB.

W Polsce nakłady na wsparcie potrzeb mieszkaniowych obywateli były znacznie poniżej średniej Unijnej i wynosiło 0,1 proc. PKB (219,1 mln euro).