Zysk netto Benefit Systems wzrósł r: r do 32,87 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 09.11.2017 (ISBnews) - Benefit Systems odnotował 32,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 27,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 42,43 mln zł wobec 34,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 240,4 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 183,66 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 70,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 53,24 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 698,04 mln zł w porównaniu z 540,03 mln zł rok wcześniej.

"Przychody segmentu Karty Sportowe w ujęciu rok do roku wzrosły o 81,3 mln zł. Marża brutto w analogicznym okresie wzrosła o 18,9 mln zł. Oba wzrosty są konsekwencją dalszego przyrostu aktywnych kart sportowych. Ich liczba na koniec trzeciego kwartału 2017 roku była wyższa o 118,4 tysiąca w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku" - czytamy w raporcie.

Przychody ze sprzedaży segmentu Fitness wzrosły o 125,9% r/r do 123,46 mln zł, głównie w wyniku zwiększenia liczby klubów inwestycyjnych w spółkach zależnych. W Polsce ich liczba wzrosła o 28, jednocześnie pozyskano 11 klubów zagranicznych (9 klubów w Czechach oraz 2 w Bułgarii).

"Dodatkowo w wynikach za 3 kwartały 2017 roku zostały ujęte nowo powstałe spółki, które wygenerowały łącznie przychody w kwocie 8,9 mln zł. Od grudnia 2016 roku nastąpiła także zmiana metody konsolidacji spółki Zdrofit Sp. z o.o. na metodę pełną (wcześniej konsolidowana ona była metodą praw własności). Przychody wygenerowane przez tę spółkę w 3 kwartałach 2017 roku wyniosły 24,6 mln zł. Na wzrost przychodów w trzecim kwartale 2017 roku wpłynęło też zawiązanie rezerwy na przychody w wysokości 8 mln zł, dotyczącej rozliczenia pomiędzy segmentem Karty Sportowe a segmentem Fitness" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 74,17 mln zł wobec 51,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

(ISBnews)