Strata netto PZ Cormay zmniejszyła się r: r do 0,99 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 15.11.2017 (ISBnews) - PZ Cormay odnotował 0,99 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,35 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,77 mln zł wobec 1,84 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 14,9 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 18,76 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 2,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,24 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 56,13 mln zł w porównaniu z 62,86 mln zł rok wcześniej.

"W ocenie zarządu Grupy PZ Cormay istotny wpływ na wyniki grupy w perspektywie najbliższych 12 miesięcy mieć będą: komercjalizacja analizatorów własnej produkcji - Equisse oraz analizatorów hematologicznych - Hermes Senior i Hermes Junior, ewentualne rozpoczęcie budowy zakładu produkcyjnego" - czytamy w raporcie.

W związku z rejestracją analizatora Equisse w URPL, grupa rozpoczęła przygotowania do wprowadzenia tego analizatora do obrotu na rynku polskim i europejskim.

"Harmonogram realizacji projektu zakłada, że pierwsze instalacje analizatorów u 'friendly users' nastąpią w IV kwartale 2017r. Grupa kontynuuje prace przygotowawcze do rejestracji analizatora Equisse w szwajcarskim urzędzie rejestracji urządzeń medycznych SwissMedic. Projekt Equisse to przedsięwzięcie o znaczeniu strategicznym dla grupy" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniosła 1,53 mln zł wobec 1,92 mln zł straty rok wcześniej.

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

(ISBnews)