Solar Company

Solar Company odnotował 0,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,13 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Elektrobudowa

Elektrobudowa odnotowała 30,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2017 r. wobec 40,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

i2 Development

i2 Development odnotowało 1,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,79 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Synthos

Synthos odnotował 10 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje     

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank odnotował 75,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 26,54 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

Robyg

Robyg odnotował 18,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 19,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Celon Pharma

Celon Pharma odnotowała 4,92 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 7,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Elektrotim

Elektrotim odnotował 4,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 1,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Apator

Apator odnotował 16,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2017 r. wobec 7,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Unibep 

Portfel zamówień Unibepu na 2018 r. ma wartość ok. 1,4 mld zł, a na kolejne lata - 0,6 mld zł, poinformował prezes Leszek Gołąbiecki. >>>> 

Unibep odnotował 8,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 8,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Nowa hala produkcyjna w Fabryce Domów Modułowych w Bielsku Podlaskim zostanie oddana do użytku w I kw. 2018 r., co pozwoli w perspektywie na wzrost produkcji modułów do ok. 1 700 modułów rocznie z 1 000 szt. obecnie, poinformował prezes Leszek Gołąbiecki. >>>> 

Monnari Trade

Monnari Trade podpisało porozumienie o współpracy z Femestage Eva Minge oraz spółką Centro 2017 (większościowy udziałowiec Femestage Eva Minge), w odniesieniu do lokowania i finansowania produkcji oraz zakupu towarów marki Femestage Eva Minge, poinformowała spółka. >>>> 

Monnari Trade odnotowało 0,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Redan

Redan odnotował 5,92 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,65 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Bloober Team

Gra ">observer_" będzie dystrybuowana w wersji na Playstation 4 na terytorium Japonii i pozostałych rynkach azjatyckich, poinformował wydawca gry - Bloober Team. >>>>  

Auto Partner

Auto Partner odnotował 10,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 8,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

TXM

TXM odnotował 8,89 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Arteria

Arteria odnotowała 1,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 2,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Archicom

Zarząd Archicom podjął uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017 w łącznej wysokości 5 377 248,24 zł, tj. 0,21 zł na 1 akcję, podała spółka. >>>> 

Elzab

Elzab odnotował 0,35 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,43 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Auto Partner

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 84,2 mln zł w październiku br., co oznacza wzrost o 32,82% r/r, podała spółka. Narastająco do października 2017 roku włącznie Auto Partner odnotował 30,27% wzrostu sprzedaży do 759,3 mln zł, podano także. >>>> 

Maxcom

Maxcom obniżył prognozę zysku netto na 2017 r. do 10 mln zł z oczekiwanych wcześniej 17,7 mln zl, a przychodów - odpowiednio do 125 mln zł wobec 156,7 mln zł, podała spółka. >>>> 

Maxcom odnotował 2,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 3,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Milkiland

Milkiland odnotowało 4,51 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2017 r. wobec 24,74 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Larq

Larq odnotował 17,59 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 1,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Simple

Simple odnotowało 0,35 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 56 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Multimedia Polska

Multimedia Polska odnotowały 1,91 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2017 r. wobec 10,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Eurocash

- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) skierował postępowanie dotyczące przejęcia sieci supermarketów Mila przez Eurocash do drugiej fazy, poinformował Eurocash. >>>> 

ABC Data

Zarząd ABC Data podjął uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017 w łącznej wysokości 10 021 351,92 zł, tj. 0,08 zł zł na 1 akcję, podała spółka. >>>> 

Krka

Krka planuje zwiększyć zysk netto grupy do 153 mln euro w 2018 r. (wobec oczekiwanych ok. 140 mln euro w br.) oraz przychody - do 1,3 mld euro w 2018 r. (wobec oczekiwanych w br. 1,24 mld euro), podała spółka. >>>> 

Krka odnotowała 110,05 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 80,32 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Przyjęta przez radę nadzorczą strategia Grupy Krka na lata 2018-2022 zakłada m.in. minimum 5% średniorocznego wzrostu przychodów w ujęciu wolumenowym/ wartościowym oraz przeznaczanie co najmniej 50% rocznego zysku na dywidendę, podała spółka. Strategia zakłada także akwizycje celem pozyskania nowych produktów i wejścia na nowe rynki. >>>> 

Arctic Paper

Grupa Arctic Paper rozpoczęła prace nad nową strategią, którą planuje zaprezentować w pierwszej połowie 2018 r., poinformował prezes Per Skoglund. >>>>