Work Service

Work Service przyjął strategię na lata 2018-2020, która zakłada osiągnięcie wzrostu przychodów na poziomie 10-12% rocznie i osiągnięcie rentowności wyższej niż średnia dla branży do końca 2020 r., podała spółka. Work Service chce także być w pierwszej trójce podmiotów na każdym rynku, na którym działa. >>>> 

Work Service obniżył prognozę skonsolidowanego zysku operacyjnego za 2017 r. do 68 mln zł wobec wcześniej oczekiwanego wyniku 85,35 mln zł, podała spółka. >>>> 

Work Service odnotował 963 tys. zł zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej w III kw. 2017 r. wobec 10,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Polnord

Polnord zawarł przedwstępną umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 0,1764 ha zabudowanej budynkiem magazynowo-biurowym, położonej w Gdańsku, poinformowała spółka. Na nieruchomości Polnord planuje wybudować na 7 kondygnacjach ok. 5 870 m2 powierzchni sprzedażnej lokali. Zakończenie inwestycji jest planowane w 2020 roku. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje     

Rafako

- Rafako odnotowało 16,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 14,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Wartość portfela zamówień grupy Rafako wynosiła ponad 3,05 mld zł na koniec września br., z uwzględnieniem projektu Jaworzno, ale bez kontraktu w Opolu, poinformowała spółka. >>>> 

Elemental Holding

Elemental Holding rozpoczął rozmowy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR), mające na celu ocenę możliwości potencjalnego zaangażowania EBOR w spółkę, poinformował Elemental. To kolejny potencjalny partner spółki – w listopadzie br. Elemental Holding podpisał list intencyjny z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI. >>>> 

Feerum

Feerum odnotowało 6,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2017 r. wobec 1,6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Forte

Forte odnotowało 11,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 28,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Grifin Premium RE

Po zawarciu umowy organizacyjnej i złożeniu zapisów na 67,9% akcji spełniły się wszystkie warunki wezwania Globalworth na akcje Grifin Premium RE.., podała spółka. >>>>  

Immofinanz

Immofinanz odnotował 116,3 mln euro skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej (z wyłączeniem Rosji) w okresie I-III kw. 2017 r. wobec 217,8 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Gorenje

Gorenje wybrało doradcę finansowego i prawnego w procesie poszukiwania partnera strategicznego, podała spółka. Grupa oczekuje, że pozyskanie partnera strategicznego potrwa do końca III kw. 2018 r. >>>>  

Trans Polonia

Trans Polonia odnotowała 3,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 3,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

OT Logistics

OT Logistics wraz ze spółką zależną C.Hartwig Gdynia uruchomił w ramach oferty serwis transportu towarów masowych, poinformowała spółka. Ma to usprawnić przewozy tego typu ładunków realizowanych przez spółki z grupy. >>>> 

Tower Investments

Oferta publiczna do 0,5 mln akcji serii C dewelopera Tower Investments z której spółka liczy na pozyskanie ok. 37,2 mln zł netto ruszyła dzisiaj, podała spółka. >>>>  

EC Będzin

Elektrociepłownia Będzin odnotowała 7,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Tower Investments przedstawi pod koniec przyszłego roku dalszy program inwestycyjny i będzie wspólnie z akcjonariuszami decydować czy wypłacić dywidendę za 2018 rok, wynika z wypowiedzi prezesa Bartosza Kazimierczuka. >>>> 

ZM Henryk Kania 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez Zakłady Mięsne Henryk Kania części mienia Staropolskich Specjałów, poinformowała spółka. >>>> 

Tauron Polska Energia

Tauron Polska Energia realizuje dziewięć projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do podwyższenia jakości usług sieciowych i wypracowania ich nowych rodzajów oraz przygotowuje trzy kolejne projekty w ramach pierwszego portfela Strategicznej Agendy Badawczej, poinformował wiceprezes Jarosław Broda. >>>> 

Marvipol

Marvipol spodziewa się, że w ciągu najbliższych 4 miesięcy podwoi liczbę realizowanych inwestycji logistycznych wobec czterech obecnie, poinformowali członkowie zarządu. >>>>  

Marvipol widzi "mocne przesłanki" dla podwojenia sprzedaży samochodów w perspektywie kilku lat wobec spodziewanych w tym roku 2,5 tys. sprzedanych pojazdów, poinformował dyrektor zarządzający segmentu motoryzacyjnego Arkadiusz Miętkiewicz. >>>> 

Vantage Development

Vantage Development dokonał przydziału 70 tys. obligacji na okaziciela serii R o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i o łącznej wartości nominalnej 70 mln zł, poinformowała spółka. "Obligacje były oferowane w trybie oferty prywatnej po cenie nominalnej. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 4 pkt proc. Obligacje nie są zabezpieczone. Termin ich wykupu przypada na 3,5 roku od dnia przydziału" - czytamy w komunikacie. 

GLG Pharma

GLG Pharma otrzymała raport za pierwszy z czterech etapów prac w ramach realizacji badania klinicznego dla innowacyjnego inhibitora białka STAT3 w formie doustnej (GLG-801) przygotowany przez IQ Pharma - firmę badawczą, która jest jednym z podwykonawców w projekcie TNBC, podała spółka. "Jestem bardzo zadowolony, że prace postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dzięki sprawnej współpracy pomiędzy zespołami, jeszcze w tym roku możemy przystąpić do realizacji drugiego etapu. Jest to szczególnie istotne ponieważ już w I kwartale 2018 r. planujemy rozpocząć rekrutację pacjentów do I fazy badań klinicznych" - powiedział prezes Piotr Sobiś, cytowany w komunikacie. Celem etapu drugiego będzie wyselekcjonowanie ośrodków badawczych do przeprowadzenia badań, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej na przeprowadzenie badania oraz uzyskanie zezwolenia na rozpoczęcie badania klinicznego z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych (URPL). Etap III badania poświęcony będzie przeprowadzeniu i monitorowaniu I/II fazy badania klinicznego, a etap IV ma na celu przeprowadzenie analizy statystycznej uzyskanych wyników, czytamy dalej. 

Alumetal

Alumetal Group Hungary Kft. - węgierska spółka zależna Alumetalu - otrzymał zgodę Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier na przesunięcie terminu zakończenia inwestycji w budowę zakładu na 31 grudnia 2018 r. i obniżenie zobowiązania co do poziomu zatrudnienia, podała spółka. >>>>  

Vindexus

Giełda Praw Majątkowych Vindexus spodziewa się, że w przyszłym roku na rynku będzie pojawiać się coraz więcej portfeli wierzytelności nieprzeterminowanych, a podaż tego typu wierzytelności może sięgnąć 5-10% całego rynku. Spółka chce rozwijać współpracę z firmą SuperGrosz i szacuje, że wielkość spłat z portfela regularnego w ramach tej współpracy będzie sięgać ok. 1 mln zł miesięcznie w 2018 r., poinformował prezes Vindexusa Jan Kuchno. "Zakładamy, że podaż wierzytelności na rynku będzie wyższa w 2018 r., niż w tym roku - również wierzytelności regularnych. Jeszcze nie wiemy, jak zareagują banki, ale zakładamy, że między 5% a 10% wierzytelności regularnych powinno pojawić się na rynku. Na pewno tu jest miejsce dla firm windykacyjnych i funduszy" - powiedział Kuchno podczas konferencji prasowej.   

Ursus

Konsorcjum Ursus Bus i Ursus S.A. zawarło umowę na dostawę 10 sztuk fabrycznie nowych miejskich niskopodłogowych autobusów elektrycznych oraz 10 sztuk stacjonarnych ładowarek akumulatorów trakcyjnych i jednej mobilnej ładowarki za 23,3 mln zł, poinformowała spółka. >>>> 

Famur

Famur prowadzi negocjacje z Funduszem Inwestycji Infrastrukturalnych - Kapitałowy Fundusz Zamknięty Aktywów Niepublicznych zarządzanym przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) w sprawie wspólnej inwestycji w spółkę celową, podała spółka. >>>>  

Alumetal Group Hungary Kft. - węgierska spółka zależna Alumetalu - otrzymał zgodę Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier na przesunięcie terminu zakończenia inwestycji w budowę zakładu na 31 grudnia 2018 r. i obniżenie zobowiązania co do poziomu zatrudnienia, podała spółka. >>>> 

JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała porozumienie o współpracy z indyjską grupą Jindal Steel and Power Limited (JSPL). W planach są działania w zakresie projektów inwestycyjnych w sektorze wydobywczym oraz wykorzystanie doświadczeń i wiedzy JSW i JSW Innowacje w celu świadczenia doradztwa, podała spółka. >>>> 

Lokum Deweloper

Lokum Deweloper podwyższył program emisji obligacji do 175 mln zł z pierwotnie uchwalonego programu w wysokości 100 mln zł, poinformowała spółka. "Program zostaje zmieniony w ten sposób, iż zarząd określił wyższy próg programu, który został podwyższony z kwoty 100 mln zł do kwoty 175 mln zł. W pozostałej części ww. uchwała dotycząca Programu nie ulega zmianie" - czytamy w komunikacie. Zmiana uzyskała zgodę rady nadzorczej, dodano. >>>>