W ujęciu r/r cena energii dla gospodarstw domowych w Polsce wzrosła o 6,9%, podano także.

"W jednostkach siły nabywczej (PPS), sztucznej wspólnej walucie odniesienia, która eliminuje generalne różnice poziomu cen między krajami, dostrzec można, że w odniesieniu do kosztu innych towarów i usług, najniższe ceny energii elektrycznej odnotowano w Finlandii (12,8 PPS za 100 kWh), Luksemburgu (13,5) i Holandii (14,2) a najwyższe w Niemczech (28,7), Portugalii (28,6), Polsce (25,9), Belgii (25,6) i Hiszpanii (25,4)" - czytamy w komunikacie.

Udział podatków i obciążeń w cenie energii dla polskich gospodarstw domowych wynosił średnio 24%, wobec średnio 37% dla całej UE.

Średnia cena gazu dla gospodarstw domowych wyniosła w Polsce 17,8 zł (4,2 euro) za 100 kWh w I poł. 2017 r., wobec średnio 5,8 euro w UE, i wzrosła o 3,9% r/r, podano także. Udział podatków i obciążeń w cenie wynosił 19% wobec średniej 26% dla UE, podał także Eurostat.

W jednostkach siły nabywczej cena gazu dla polskich gospodarstw domowych wyniosła 7,4 PPS za 100 kWh wobec średnio 5,8 w UE. W tym ujęciu najniższe ceny odnotowano w Luksemburgu (3,5), Wielkiej Brytanii (4,3) i Belgii (4,7), a najwyższe w Portugalii (9,7), Szwecji (9,5) i Czechach (8,4). 

>>> Czytaj również: Czarnobyl znów będzie produkował energię. W strefie nuklearnej powstaje farma słoneczna