Grupa PBG

Wartość portfela zamówień Grupy PBG wynosiła 3,2 mld zł według stanu na 1 października br., z czego do realizacji w 2017 roku przypada około 0,52 mld zł, podała spółka. "Na dzień 1 października 2017 roku wartość portfela zamówień grupy kapitałowej PBG wynosiła 3,2 mld zł, z czego do realizacji w 2017 roku przypada około 0,52 mld zł, natomiast pozostała kwota, tj. 2,68 mld zł na lata kolejne. Największy udział w portfelu zamówień grupy stanowią kontrakty z segmentu budownictwa energetycznego (96%). Gaz ziemny, ropa naftowa i paliwa stanowi 4% wartości portfela Grupy PBG" - czytamy w komunikacie.

Trakcja PRKiI 

Konsorcjum, w skład którego wchodzi spółka zależna Trakcji PRKiI, AB Kauno, podpisało z Litewskim Zarządem Dróg przy Ministerstwie Komunikacji umowę na rozwój drogi E67 o wartości 30,5 mln euro, poinformowała Trakcja. Nie jest jeszcze znany ostateczny udział AB Kauno w umowie. "Umowa została zawarta w ramach konsorcjum, a wartość netto umowy wynosi 30 503 447 euro (128 087 024,30 zł). Spółka zależna AB Kauno tiltai nie zawarła jeszcze umowy wykonawczej z pozostałymi konsorcjantami, więc nie jest znany jej ostateczny udział w wartości Umowy. Spółka w oddzielnym raporcie poinformuje o udziale AB Kauno tiltai w wartości umowy" - czytamy w komunikacie.

Rada nadzorcza Trakcji PRKiL powołała Aldasa Rusevičiusa na stanowisko wiceprezesa, poinformowała spółka. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje  

JSW

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) podjęła uchwałę o powołaniu Daniela Ozona na stanowisko prezesa spółki IX kadencji, poinformowała JSW. >>>>  

Famur

Famur zawarł umowę z funduszem zamkniętym zarządzanym przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR), przewidującą inwestycję w spółkę specjalnego przeznaczenia (SPV) - Mining Equipment Finance, będącą w strukturach grupy kapitałowej Famuru, podała spółka. "Zarząd Famur S.A. […] informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa pomiędzy Funduszem Inwestycji Infrastrukturalnych - Kapitałowy Fundusz Zamknięty Aktywów Niepublicznych, w imieniu i na rzecz którego działa Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) jako zarządzający częścią portfela inwestycyjnego - a emitentem oraz spółką Mining Equipment Finance sp. z o.o. (SPV). Przedmiotem umowy jest określenie zasad wspólnego przedsięwzięcia w postaci inwestycji w spółkę SPV będącą w strukturach grupy kapitałowej Famur S.A." - czytamy w komunikacie. 

Famur odnotował 10,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 17,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Wspólny projekt Famur i Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) powołania spółki Mining Equipment Finance (MEF), która ma wspierać finansowanie zakupu maszyn produkowanych przez Famur dedykowany jest początkowo dla rynku polskiego, poinformował prezes PFR Paweł Borys. >>>> 

Famur Famak - spółka zależna Famuru - podpisała umowę z Tata Steel IJmuiden BV na dostawę rozładowarki statków, podała spółka. Wartość umowy to 13,05 mln euro (ok. 54,89 mln zł). "Realizacja umowy będzie następować etapowo na podstawie ustalonego harmonogramu. Ostateczny termin realizacji kontraktu przypada na 45 tydzień 2019 r." - czytamy w komunikacie. W połowie października Famur Famak podpisał list intencyjny z Tata Steel IJmuiden BV w sprawie zawarcia umowy na dostawę rozładowarki statków za ok. 55 mln zł.

Awbud 

Awbud zawarł umowy na roboty budowlane o wartości 210 mln zł w ciągu trzech pierwszych kwartałów br., a portfel zamówień na rok 2017 i kolejne lata kształtuje się na poziomie 290 mln zł, poinformowała spółka. "Silna konkurencja cenowa oraz niski wskaźnik rentowności netto to główne czynniki, które wpłynęły na kondycję i wyniki całej branży budowlanej. Taka niekorzystna sytuacja motywuje nas do większej koncentracji działalności na obszarach pozwalających uzyskiwać wyższe marże oraz atrakcyjniejsze warunki płatności. Efektem tego są kolejne kontrakty, jakie podpisujemy na realizacje inwestycji z zakresu budownictwa mieszkaniowego oraz komercyjnego. W bieżącym roku pozyskaliśmy sześć takich zleceń na łączną kwotę ponad 96 mln zł. Poza niekorzystną sytuacją na rynku, istotny wpływ na wynik wypracowany w ciągu trzech kwartałów tego roku miała niższa od zakładanej sprzedaż, będąca konsekwencją niewejścia w życie umowy na realizację zlecenia dotyczącego budowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Chabierowie, które odpowiadało za blisko 20% planowanej na ten rok sprzedaży" - powiedział prezes Michał Wuczyński, cytowany w komunikacie. 

Awbud odnotował 1,45 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Archicom 

mLocum, jednostka zależna Archicomu, zawarła z osobami fizycznymi warunkowe umowy przedwstępne kupna nieruchomości gruntowych wraz z zabudowaniami w Gdyni o powierzchni ok. 0,7 ha za 5,1 mln zł netto. Na nieruchomościach mLocum zamierza zrealizować inwestycję mieszkaniową wielorodzinną pod ok. 100 mieszkań. "Warunkami zawarcia umów ostatecznych jest m.in. uzyskanie przez mLocum prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na wyburzenie budynku położonego na jednej z działek. Zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości planowane jest do 30 maja 2018 r." - czytamy w komunikacie. Zakup nieruchomości sfinansowany jest ze środków własnych, podano również. 

Archicom odnotował 32,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 8,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Budimex 

Konsorcjum Budimeksu (lider, 95% udziału) i Ferrovial Agroman zawarło z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach umowę na dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny za 734,85 mln zł netto, podała spółka. "Celem tej inwestycji jest zmniejszenie zagrożenia powodziowego w regionie. Zbiornik Racibórz Dolny stanowi bardzo istotny element ochrony przeciwpowodziowej województwa śląskiego i opolskiego. Realizacja projektu zapewni ochronę przed powodzią dla ponad 2,5 mln ludności zamieszkującej szereg miast, m.in. Racibórz, Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice, Opole, Brzeg, Oławę oraz Wrocław, a także wsie położone w trzech województwach: śląskim, opolskim i dolnośląskim" - podało Ministerstwo Środowiska w osobnym komunikacie. 

Amica

Amica odnotowała 22,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 34,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Ferrum

Ferrum odnotowało 9,34 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 2,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

LiveChat Software

LiveChat Software odnotował 12,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. roku obrotowego 2017/2018 (tj. w III kw. roku kalendarzowego 2017) wobec 9,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

LiveChat chciałby pozyskać do akcjonariatu fundusze ze Stanów Zjednoczonych, nadal myśli również o wejściu na jedną z tamtejszych giełd, wynika z wypowiedzi prezesa Mariusza Ciepłego. >>>> 

Polnord

Polnord zawarł warunkową umowę nabycia niezabudowanej nieruchomości w Warszawie o powierzchni 12 505 m2, poinformowała spółka. Nieruchomość znajduje się w rejonie ulicy Admiralskiej i Czerwonych Beretów i pozwala na budowę ok. 213 mieszkań. >>>> 

Creepy Jar

Creepy Jar dokonał przydziału 32 354 akcji nowej emisji serii C, poinformowała spółka. Z publicznej oferty spółka pozyskała 2,1 mln zł. Redukcja w transzy detalicznej wyniosła 38,5%. W transzy inwestorów instytucjonalnych sprzedano 30 973 akcji serii A. >>>> 

Vistal Gdynia

Vistal Gdynia w restrukturyzacji odnotował 75,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Bumech

Bumech odnotował 7,92 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Esotiq & Henderson

Esotiq & Henderson odnotował 5,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Warimpex

Warimpex odnotował 0,49 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,65 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Colian Holding

Colian Holding odnotował 9,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 15,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Gekoplast

Cristallum 2 ogłosiło wezwanie do sprzedaży 6 049 399 akcji Gekoplastu, stanowiących 100% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 15,31 zł za sztukę (w przypadku akcji innych niż należące do Capital Partners Investment I FIZ, gdzie cena to 14,88 zł za walor), podał pośredniczący w wezwaniu Trigon Dom Maklerski. >>>> 

Abadon Real Estate

Abadon Real Estate odnotował 1,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 2,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Cube.ITG

Cube.ITG odnotował 4,41 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2017 r. wobec 4,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Mabion

Mabion odnotował 13,23 mln zł straty netto w III kw. 2017 r. wobec 14,45 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Baltona

Baltona odnotowała 2,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 4,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Apator 

Prezes Apatora Mirosław Klepacki uzyskał akceptację rady nadzorczej dla swojej wizji zarządzania grupą kapitałową Apator, zgodnie z którą, począwszy od 2018 r., zamierza wdrożyć nowy model zarządzania grupą Apator, poinformowała spółka. W tym kontekście funkcjonowanie zarządu grupowego w ramach spółki Apator nie będzie kontynuowane w dotychczasowej formie, w związku z czym Arkadiusz Chmielewski i Agnieszka Nosal złożyli rezygnację z pełnienia funkcji członków zarządu Apatora. >>>> 

Libet

Libet odnotował 2,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 2,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

ATM

ATM odnotowało 5,39 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 2,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Próchnik

Próchnik odnotował 3,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

BBI Development

BBI Development informuje, że Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) Śródmieścia Południowego w rejonie ul. Poznańskiej, który swym zakresem obejmuje obszar inwestycji Roma Tower realizowanej u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Emilii Plater przez spółkę celową współkontrolowaną przez BBI, podała spółka. "Uchwalony plan stwarza możliwość wzniesienia na nieruchomości należącej do spółki projektowanego przez spółkę wysokościowego, wielofunkcyjnego budynku, do maksymalnej wysokości 170 metrów. Opracowywana przez spółkę koncepcja architektoniczna zakłada wstępnie budowę budynku wielofunkcyjnego o powierzchni użytkowej najmu ok. 55 000 m2" - czytamy w komunikacie. 

Oponeo

Oponeo zamierza kupić 44,13% akcji spółki VCO, która zajmuje się sprzedażą odzieży pod marką Volcano, poinformowała spółka. "Zarząd będzie prowadził rozmowy celem ustalenia warunków transakcji nabycia w/w pakietu akcji" - czytamy w komunikacie.
 VCO ma prawo do używania znaku Volcano w większości krajów europejskich jak również w Kanadzie i USA. Sprzedaż hurtowa stanowi 65% sprzedaży ogółem z czego 19% przypada na eksport. Udział kanału detalicznego w przychodzie wynosi 35%, a sprzedaż jest realizowana przez sieć sklepów własnych zlokalizowanych w największych centrach outletowych w Polsce, podano także. 

Best

Best przydzielił 650 inwestorom obligacje serii T1 o łącznej wartości nominalnej ok. 55,8 mln zł, podała spółka. "W ramach obecnej emisji, Best zaoferował inwestorom do 600 000 obligacji serii T1 o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej do 60 mln zł. W terminie subskrypcji, od 16 do 29 listopada, inwestorzy złożyli zapisy na 557 763 obligacje i taka ich liczba została ostatecznie przydzielona przez spółkę. Obligacje serii T1 trafią do portfeli 650 inwestorów" - czytamy w komunikacie. "Inwestorzy objęli niemal całą oferowaną pulę, co uznajemy za bardzo dobry wynik, zważywszy że publiczna oferta obligacji Best zbiegła się w czasie z dużymi ofertami innych emitentów" - powiedział prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

Rafako

Rafako zakończyło emisję akcji serii K, poinformowała spółka. Uplasowano 42,5 mln akcji o wartości nominalnej 2 zł każda, oferowanych z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dodano. "Należycie subskrybowanych i opłaconych zostało 42,5 mln akcji nowej emisji. Wobec czego, dokonano przydziału 42,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 2 zł - każda subskrybentom, którzy złożyli prawidłowe zapisy na akcje serii K, w tym: 35 107 416 akcji nowej emisji podmiotom, które złożyły zapisy w ramach wykonania prawa poboru i podmiotom, które złożyły zapisy dodatkowe oraz 7 392 584 akcji nowej emisji podmiotom, które złożyły zapisy w odpowiedzi na zaproszenie zarządu" - czytamy w komunikacie.

Skarbiec Holding

Nowe regulacje na rynku zarządzania aktywami spowodują przyspieszenie procesu konsolidacji oraz wymuszą zmiany w dystrybucji produktów TFI. Skarbiec Holding chce uczestniczyć w procesie akwizycji i rozważa przejęcie całego TFI lub kanałów sprzedażowych takiego podmiotu, ale przy zachowaniu dotychczasowej polityki dywidendowej, poinformowali przedstawiciele zarządu Skarbiec Holding. >>>>  

Eko Export

Eko Export odnotował 4,25 mln zł skonsolidowanej straty netto w I-III kw. 2017 r. wobec 1,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>