Synthos

FTF Galleon kontrolowany przez Michała Sołowowa podniósł cenę w wezwaniu na akcje Synthosu do 4,93 zł za sztukę wobec 4,78 zł proponowanej wcześniej, podała spółka.
"(...) Wzywający podjął decyzję o zmianie z dniem 13 grudnia 2017 r. określonej w pkt 8 wezwania ceny, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, z 4,78 zł na 4,93 zł za każdą akcję (...)" - czytamy w komunikacie.
Wskazana powyżej podwyższona cena wezwania zostanie zapłacona za wszystkie akcje spółki objęte zapisami w odpowiedzi na wezwanie, w tym także za akcje spółki objęte zapisami złożonymi przed dniem opublikowania niniejszej informacji, podano także.

Mostostal Zabrze

Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZPR), spółka zależna od Mostostalu Zabrze, podpisała ze spółką FAM umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu zlokalizowanego w Opolu wykonującego usługi cynkowania ogniowego wyrobów i elementów stalowych oraz wytwarzania barier drogowych i krat pomostowych za 27,7 mln zł, poinformowała spółka. "Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) stanowi realizację reorganizacji grupy kapitałowej Mostostalu Zabrze, której częścią jest optymalizacja jej majątku, obejmująca również dezinwestycje aktywów niestanowiących dla grupy przedmiotu głównej działalności operacyjnej" - czytamy w komunikacie.

Dekpol

Reklama

Dekpol otrzymał od prezydenta miasta Gdańsk ostateczną decyzję pozwolenia na budowę zespołu dwóch budynków: mieszkalnego i usługowego w ramach projektu "Grano Residence" w Gdańsku przy ul. Pszennej, Chmielnej i Żytniej, poinformowała spółka. Szacowana wartość przychodów uzyskanych przez spółkę z realizacji inwestycji wynosi ok. 157 mln zł netto. "W ramach inwestycji grupa kapitałowa spółki planuje budowę 141 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 6 000 m2, 136 pokoi hotelowych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 3 800 m2 oraz 9 lokali usługowych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 1 700 m2" - czytamy w komunikacie.

Dekpol podniósł prognozę przychodów na 2017 r. do 560 mln zł z oczekiwanych wcześniej 500 mln zł, przedstawił także prognozy zysku EBITDA i netto, które mają w br. wynieść odpowiednio: 54,5 mln zł i 33,5 mln zł, podała spółka. >>>>

>>> Zobacz też rekomendacje

BZ WBK

Bank Zachodni WBK (BZ WBK) podpisał z Deutsche Bank AG umowę transakcyjną zakładającą nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. (DBPL) w skład, której wchodzi bankowość detaliczna, private banking, business banking (MŚP), a także 100% akcji w DB Securities. Wstępna cena za wydzielony biznes DBPL wynosi 1 289 799 000 zł, podał BZ WBK. Plan zakłada zakończenie transakcji w IV kw. 2018 r. >>>>

Bank Zachodni WBK (BZ WBK) spodziewa się w związku z przejęciem wydzielonej części Deutsche Bank Polska (DBPL) znaczącego potencjału oszczędności kosztowych z docelowymi synergiami przed opodatkowaniem na poziomie 129 mln zł (ok. 3,8% połączonej bazy kosztowej w 2016 roku) w 2021 r., podał bank w prezentacji. Szacowane całkowite koszty integracji przed opodatkowaniem to 255 mln zł i zostaną rozłożone na lata 2018-2021. W tym czasie suma synergii kosztowych wyniesie 335 mln zł. >>>>

Głównym czynnikiem, przemawiającym za nabyciem przez Bank Zachodni WBK wydzielonej działalności Deutsche Bank Polska (DBPL) - oprócz ceny - był segment private banking, z powodzeniem rozwijany przez Deutsche Bank od wielu lat, powiedziała ISBnews osoba zbliżona do transakcji. >>>>

Bank Zachodni WBK zapłaci za wydzieloną część Deutsche Bank Polska (DBPL) akcjami, ponieważ po przejęciu DDBL chce spełniać wymogi kapitałowe umożliwiające wypłatę dywidendy wysokości 50% zysku za 2018 r., poinformował członek zarządu BZ WBK Maciej Reluga. >>>>

Bank Zachodni WBK (BZ WBK) spodziewa się w związku z przejęciem wydzielonej części Deutsche Bank Polska (DBPL) m.in. zwiększenia swojego udziału rynkowego w kredytach do 11,7% z 10,1% (na koniec września 2017 r.) oraz w depozytach - do 11,0% wobec 10,1% (na koniec września 2017 r.), podał bank w prezentacji. >>>>

Planowane przejęcie wydzielonej części Deutsche Bank Polska (DBPL) nie spowoduje osłabienia tempa wzrostu organicznego samego Banku Zachodniego WBK, uważa prezes Michał Gajewski. Zarząd liczy na wzrost sprzedaży kredytów złotówkowych w obu bankach w 2018 r. >>>>

Kino Polska TV

Kino Polska TV 23 stycznia 2018 r. nabędzie 236 udziałów spółki Cable Television Networks & Partners (CTN&P), stanowiących 30% w kapitale zakładowym, za cenę 10 mln zł, podała spółka. >>>>

OT Logistics

W wezwaniu OT Logistics do zapisywania się na sprzedaż akcji Luka Rijeka d.d. złożono zapisy na sprzedaż 364 115 akcji Luka Rijeka, co stanowi 2,70% kapitału zakładowego, podała spółka. >>>>

Lokum Deweloper

Lokum Deweloper przeprowadził prywatną emisję 100 tys. 3,5-letnich obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł (1 000 zł każda), poinformowała spółka. Obligacje, po dokonaniu redukcji, zostały przydzielone 36 inwestorom (uwzględniając subfundusze). Celem emisji jest zarówno pozyskanie finansowania na realizację zakupów inwestycyjnych, na działalność operacyjną spółki oraz na spłatę zobowiązań, wynikających w szczególności z wyemitowanych obligacji.

Auto Partner

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 88,78 mln zł w listopadzie br., co oznacza wzrost o 37,04% r/r, podała spółka. >>>>

Getback

Getback zainwestował 2 mld zł w tym roku i zakłada podobną kwotę inwestycji w 2018 r., poinformował ISBnews prezes Konrad Kąkolewski. >>>>

MCI Capital

MCI.EuroVentures, fundusz z Grupy MCI, sprzedał część akcji tureckiego Indeksu za ponad 36 mln zł i planuje dalsze obniżanie zaangażowania w II poł. 2018 r., podała spółka. Z tej i innych transakcji, do funduszy MCI wpłynęło w tym roku blisko 130 mln zł. >>>>

Enea

Enea Operator zmodernizowała Główny Punktu Zasilania (GPZ) Jachcice, a także zbudowała nowe nowe wyprowadzenia linii średniego napięcia. Warta prawie 15 mln zł inwestycja znacząco poprawi bezpieczeństwo energetyczne głównie północno-zachodniej części Bydgoszczy, poinformowała spółka. >>>>

PGE

Inwestycje rzędu 17 mld zł do 2030 r., budowa 1000 MW źródeł kogeneracyjnych, przejmowanie sieci ciepłowniczych, wzrost wykorzystania w kogeneracji paliw niskoemisyjnych - to główne założenia ogłoszonej w czwartek w Gdańsku strategii ciepłownictwa grupy PGE. >>>>

Enea Operator zmodernizowała Główny Punktu Zasilania (GPZ) Jachcice, a także zbudowała nowe nowe wyprowadzenia linii średniego napięcia. Warta prawie 15 mln zł inwestycja znacząco poprawi bezpieczeństwo energetyczne głównie północno-zachodniej części Bydgoszczy, poinformowała spółka. >>>>

Polska Grupa Energetyczna (PGE) chce zintegrować wszystkie aktywa ciepłownicze do końca 2018 r. z wyjątkiem EC Szczecin i EC Pomorzany, poinformował prezes Henryk Baranowski. >>>>

Polska Grupa Energetyczna (PGE) może ogłosić wezwanie do sprzedaży nawet 100% akcji Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, jeśli będzie odzew z rynku, poinformował wiceprezes Ryszard Wasiłek. >>>>

Polska Grupa Energetyczna (PGE) jest zainteresowana wejściem w partnerstwo z samorządami, które są właścicielami systemów ciepłowniczych, w szczególności w miastach wielkości 50-60 tys. mieszkańców, poinformował wiceprezes Ryszard Wasiłek. >>>>

Seco/Warwick

Rada nadzorcza Seco/Warwick określiła cele jednostkowe i cel łączny dla uczestników programu motywacyjnego na lata 2016-2018, poinformowała spółka. Jako cel został ustalony poziom 18,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto, podano także. >>>>

Ferro

Novaservis spol. s r.o., spółka zależna od Ferro podjęła decyzję o wypłacie dywidendy w kwocie 40 mln koron czeskich, co stanowi około 6 576 000 zł, podało Ferro. Dywidenda zostanie wypłacona z zysków z lat ubiegłych. >>>>

Murapol

Grupa Murapol podpisała umowę dot. nabycia prawa użytkowania wieczystego działek, o łącznej powierzchni wynoszącej ponad 0,9 ha, zlokalizowanych u zbiegu ulic Granicznej i Pułaskiego w Katowicach pod budowę 243 mieszkań o powierzchni użytkowej wynoszącej ponad 10,7 tys. m2, podała spółka. "Katowice bardzo dynamicznie rozwijają się, zarówno pod względem gospodarczym, jak i demograficznym. Niska stopa bezrobocia, wysokie wynagrodzenia, najlepiej rozwinięta w Polsce sieć drogowa, a także bogata oferta kulturalna i liczne tereny zielone sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się tutaj zamieszkać. Chcąc wykorzystać potencjał tego rynku stale umacniamy swoją pozycję na nim. Już teraz stolica województwa śląskiego jest jedną z kluczowych lokalizacji na naszej mapie inwestycji z konsekwentnie powiększanym portfelem projektów realizowanych i w przygotowaniu" - powiedział wiceprezes Nikodem Iskra, cytowany w komunikacie.

Ferrum

Wierzyciele Ferrum zagłosowali jednomyślnie za układem, poinformowała spółka. Układ zakłada konwersję łącznie 126,8 mln zł długu na 33,37 mln akcji nowej emisji serii F po cenie 3,8 zł za akcję, podawała wcześniej spółka. >>>>

Orco Property Group

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) uchylono decyzję w sprawie żądania zawieszenia obrotu akcjami spółki Orco Property Group, podała Komisja. >>>>