PGE zainteresowana projektami kogeneracyjnymi dla miast z 50-60 tys. mieszkańcówGdańsk, 14.12.2017 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) jest zainteresowana wejściem w partnerstwo z samorządami, które są właścicielami systemów ciepłowniczych, w szczególności w miastach wielkości 50-60 tys. mieszkańców, poinformował wiceprezes Ryszard Wasiłek.

"Nas interesują miasta rzędu 50-60 tys. mieszkańców, które mają ciepłownie, a nie mają kogeneracji" - powiedział Wasiłek dziennikarzom w Gdańsku.

Wskazał, że PGE może zaproponować współpracę na gruncie konieczności modernizacji ciepłowni w związku z wymogami środowiskowymi.

W czasie konferencji prasowej mówił, że spółka analizowała 50 potencjalnych lokalizacji i w ten sposób otrzymano szacunek 1 000 MWe nowych mocy, zapisany w strategii dla ciepłownictwa.

Z kolei prezes Henryk Baranowski podkreślił, że rozmowy z samorządami toczą się od wielu lat.

"W I etapie realizacji strategii dla ciepłownictwa skupimy się na dostosowaniu do BAT i integracji aktywów, w drugim wyjdziemy bardziej agresywnie na rynek" - powiedział także dziennikarzom wiceprezes.

Zarząd PGE zatwierdził wczoraj strategię ciepłownictwa grupy kapitałowej na lata 2018-2023 z perspektywą do roku 2030. Kluczowe cele strategii to: zarządzanie sieciami ciepłowniczymi w co najmniej 2/3 lokalizacji PGE Energia Ciepła do roku 2023, budowa 1000 MW nowych mocy elektrycznych w kogeneracji do 2030 roku, wzrost udziału paliw niskoemisyjnych w miksie paliwowym PGE Energia Ciepła do 50% do 2030 roku oraz - redukcja wydatków remontowych źródeł wytwórczych o 10% do roku 2023 w stosunku do 2017.

Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)