Ursus

Oferta konsorcjum Ursus Bus została uznana za najkorzystniejszą w przetargu zorganizowanym przez PKM Katowice i dotyczącym dostawy 5 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym, poinformowała spółka. Wartość oferty brutto wynosi 10,33 mln zł, podano także. >>>>   

Auto Partner

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 69,4 mln zł w grudniu 2017 r., co oznacza wzrost o 20,18% r/r, podała spółka. >>>>  

Auto Partner otworzył 9 nowych filii i zwiększył powierzchnię magazynową o ponad 20 tys. m2 do 75,5 m2 w 2017 r., podała spółka. W 2018 r. Auto Partner spodziewa się dobrych warunków biznesowych. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje  

MCI Capital

MCI.PrivateVentures FIZ rozpoczął przyjmowanie zapisów w ramach trzeciej serii obligacji o wartości 40 mln zł, poinformował MCI Capital. Zapisy potrwają maksymalnie do 26 stycznia 2018 r. lub wyczerpania puli obligacji serii P1C. Wartość całego programu publicznych emisji obligacji to maksymalnie 200 mln zł. >>>> 

Plaza Centers

Prezes Plaza Centers Dori Keren odejdzie ze stanowiska pod koniec marca br., podała spółka. >>>>  

Marvipol Development

KH 1, spółka zależna Marvipol Development, zawarł z osobą fizyczną niepowiązaną z grupą kapitałową Marvipol Development umowę sprzedaży dwóch nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 0,3 ha zlokalizowanych w Śródmieściu w Warszawie, podał Marvipol Development. Łączna kwota wyniosła 21,55 mln zł. >>>>  

PGNiG, JSW, Tauron

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), Polska Grupa Górnicza (PGG), Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) i Tauron Polska Energia podpisały list intencyjny w sprawie rozwoju programu Geo-Metan dotyczącego wydobycia metanu z pokładów węgla, podał Tauron. >>>>  

i2 Development

i2 Development zawarł umowę nabycia (przeniesienia) prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości położnej na terenie wrocławskiej dzielnicy Krzyki, obręb Grabiszyn, za kwotę 30,75 mln zł brutto, podała spółka. Na nieruchomości planowana jest budowa dwóch budynków mieszkalno-usługowych zawierających łącznie około 400 jednostek przeznaczonych do sprzedaży. Planowany termin rozpoczęcia budowy i wprowadzenia inwestycji do sprzedaży to I kw. 2018 r.

7Levels

Gra "Castle of Heart" studia 7Levels pomyślnie przeszła proces certyfikacji na konsolę Nintendo Switch, podała spółka. >>>> 

Polnord

Polnord nabył nieruchomość w Warszawie o powierzchni 12,5 tys. m2 na podstawie umowy przeniesienia, podała spółka. W listopadzie spółka informowała, że zawarła warunkową umowę nabycia niezabudowanej nieruchomości w Warszawie o powierzchni 12,5 tys. m2 w rejonie ulic Admiralskiej i Czerwonych Beretów, która pozwala na budowę ok. 213 mieszkań. Nie podano wartości transakcji. 

PZU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zamierza wypłacić dywidendę z zysku za 2017 i 2018 r. "na możliwie wysokim poziomie" i nie planuje emisji obligacji w najbliższych 12 miesiącach ze względu na brak potrzeb płynnościowych i kapitałowych. Grupa nie wyklucza akwizycji, ale priorytetem jest obecnie realizacja synergii w ramach spółek, poinformował członek zarządu PZU i PZU Życie oraz CFO Grupy Tomasz Kulik. >>>> 

Artifex Mundi

Artifex Mundi planuje wydać (na platformy mobilne oraz PC/Steam) 3 nowe gry premium z gatunku HOPA w I kwartale 2018 r., podała spółka. Ponadto w tym okresie spółka planuje 4 premiery wydanych już wcześniej gier na nowych platformach. >>>>