Bank Millennium  

Bank Millennium przekazywał klientom nieprawdziwe informacje o skutkach wpisu stosowanych przez niego klauzul umownych do rejestru postanowień niedozwolonych; kara dla banku to ponad 20 mln zł - poinformował UOKiK w poniedziałkowym komunikacie. >>>> 

Bank Millennium nie zgadza się z decyzją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. nałożenia kary wysokości 20,75 mln zł za przekazywanie klientom nieprawdziwych informacji o skutkach wpisu klauzul umownych do rejestru postanowień niedozwolonych i odwoła się od tej decyzji, podał bank. >>>>  

 
>>> Zobacz też rekomendacje

Best

Grupa Best zainwestowała łącznie 300,8 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 2,6 mld zł w 2017 r., co oznacza wzrost inwestycji o 16% r/r, podała spółka. Poziom spłat wierzytelności należnych Grupie Best w IV kwartale 2017 roku wyniósł 61,9 mln zł, tj. o 31% więcej niż rok wcześniej (w całym 2017 r. - 238,3 mln zł, wzrost o 32% r/r). Wartość godziwa portfeli wierzytelności należnych Grupie Best na koniec 2017 roku wyniosła blisko 1 mld zł. >>>>   

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank rezygnuje z przeprowadzenia wszystkich ofert publicznych na podstawie zatwierdzonego w dniu 10 stycznia 2018 r., podał bank. >>>>  

Selena FM  

Rada nadzorcza Seleny FM powierzyła Marcinowi Macewiczowi funkcję p.o prezesa, którą będzie pełnił od 12 stycznia 2018 roku, poinformowała spółka. >>>>  

Bank Pekao 

Bank Pekao utworzył pion małych i średnich przedsiębiorstw, uprościł i i zindywidualizował ofertę dla firm z segmentu MSP. Klienci będą mieli do dyspozycji dwa pakiety produktowe z usługami dobranymi pod konkretną działalność biznesową, zaś firmom, które nie potrzebują żadnych dodatkowych usług, bank zaoferuje możliwość założenia samego rachunku bieżącego, podał bank. >>>> 

Grupa PKP

Grupa PKP miała ponad 500 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r., w tym udział spółki matki PKP S.A. wyniósł ok. 190 mln zł, poinformował prezes Krzysztof Mamiński. >>>>   

Sektor poligraficzny  

Eksport sektora poligraficznego od trzech lat rośnie wyjątkowo szybko - przy uwzględnieniu szacunków dla całego 2017 r., średni roczny wzrost sprzedaży zagranicznej w latach 2014-2017 wyniósł - według ekspertów Banku Zachodniego WBK - aż 34%. Przed firmami poligraficznymi kolejne "tłuste lata", które branża będzie zawdzięczać zamówieniom z polskich firm oraz bezpośrednim zamówieniom z zagranicy. Szacowana przez BZ WBK wartość eksportu w 2018 r. wzrośnie o 10% r/r do 7,5 mld zł. >>>>  

GetBack

Podmiot z grupy kapitałowej GetBack podpisał z bankiem z siedzibą na terytorium Hiszpanii umowę dotyczącą nabycia portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 637 mln euro tj. 2,7 mld zł, podał GetBack. Jest to pierwsza transakcja grupy GetBack w tym kraju. >>>>