Capital Park

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił wyznaczyć 31 stycznia 2018 r. jako dzień pierwszego notowania obligacji serii M spółki Capital Park, poinformowała Giełda.
Do obrotu zostanie wprowadzonych 151 250 obligacji serii M.
"Zarząd Giełdy postanawia (...) określić dzień 31 stycznia 2018 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 151 250 obligacji na okaziciela serii M spółki Capital Park S.A., o wartości nominalnej 100 euro każda" - czytamy w komunikacie.

Best

Zarząd Bestu podjął uchwałę w przedmiocie emisji obligacji serii T2 o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 30 mln zł, poinformowała spółka. Emisja będzie przeprowadzona w ramach oferty publicznej. >>>>

>>> Zobacz też rekomendacje

Reklama

Danwood Holding

Danwood Holding w związku z planowaną w I połowie 2018 roku ofertą publiczną akcji i debiutem Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie złożył prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), poinformowała spółka. W ramach oferty publicznej oferowane będą jedynie akcje istniejące należące pośrednio do funduszu Polish Enterprise Fund VII, LP zarządzanego przez Enterprise Investors, dodano. >>>>

Pfleiderer Group

Pfleiderer Group oraz jego spółka zależna Pfleiderer Wieruszów złożyły do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odwołanie od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z 28 grudnia 2017 r. >>>>

Tarczyński

Spółka Tarczyński ma w planach między innymi intensyfikację wydatków inwestycyjnych, związanych z planami rozwoju nowych produktów i zwiększaniem mocy produkcyjnych, szczególnie związanych z rozwojem małych form pakowania. W 2017 r. wydatki inwestycyjne wyniosły ponad 90 mln zł, a w 2018 i 2019 mogą być jeszcze wyższe, poinformował ISBnews dyrektor EJT Investment S.à r.l. Dawid Tarczyński. >>>>

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło z duńskim operatorem przesyłowym Energinet umowę na świadczenie usług przesyłu gazu w okresie od 1 października 2022 r. do 30 września 2037 r., w ramach procedury Open Season 2017 projektu Baltic Pipe, podała spółka. >>>>

Medinice

Medinice, spółka z branży MedTech, jeszcze w tym kwartale planuje pozyskać kilkanaście milionów złotych finansowania w ramach prywatnej emisji na NewConnect na rozwój swoich projektów. Spółka zamierza pod koniec roku przenieść notowania na rynek głównym GPW, czemu towarzyszyć będzie emisja nowych akcji o wartości co najmniej kilkudziesięciu milionów złotych, poinformował prezes Medinice Sanjeev Choudhary. >>>>

PKO BP

Zarząd PKO Banku Polskiego podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia emisji dziesięcioletnich obligacji podporządkowanych o wartości do 1 mld zł, podał bank. Środki z emisji będą przeznaczone na zwiększenie kapitałów Tier 2. >>>>

Brand24

Brand24 zakłada, że liczba klientów osiągnie poziom minimum 3 tys. klientów na koniec 2018 roku wobec liczby 2 196, którą zamknął miniony rok, poinformował prezes Michał Sadowski. >>>>

JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) złożyła warunkową wiążącą ofertę nabycia 95,01% akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz), podała spółka. >>>>

Fam SA, Uniwheels

Komisja Nadzoru Finansowgo (KNF) jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółce Fam SA i Uniwheels z dniem 20 lutego 2018 r., podał urząd. >>>>