EJT Investment zapowiada zwiększenie mocy produkcyjnych w spółce Tarczyński


Warszawa, 30.01.2018 (ISBnews) - Spółka Tarczyński ma w planach między innymi intensyfikację wydatków inwestycyjnych, związanych z planami rozwoju nowych produktów i zwiększaniem mocy produkcyjnych, szczególnie związanych z rozwojem małych form pakowania. W 2017 r. wydatki inwestycyjne wyniosły ponad 90 mln zł, a w 2018 i 2019 mogą być jeszcze wyższe, poinformował ISBnews dyrektor EJT Investment S.à r.l. Dawid Tarczyński.
"Widzimy konieczność ponoszenia dużych wydatków w najbliższych latach na kreację nowych produktów w kategorii przekąsek mięsnych, zwiększenie mocy produkcyjnych, zwłaszcza w obszarze konfekcji, pakowania i ekspedycji, co ma związek z koncentracją w przyszłości na małych formach pakowania oraz utrzymywaniu najwyższej jakości produktów" - powiedział Tarczyński w komentarzu przesłanym ISBnews.
Według niego, inwestycje w spółce będą prowadzone przy wykorzystaniu finansowania dłużnego, a okres zwrotu tych inwestycji jest relatywnie długi, dlatego wskaźniki zadłużenia mogą być bardzo wysokie i ograniczające możliwość wypłacania dywidendy przez spółkę Tarczyński.
"Średnioroczne wydatki inwestycyjne spółki w latach 2015-2016 wynosiły ok. 45 mln zł. W roku 2017 były ponad dwukrotnie wyższe od tej kwoty, a w roku 2018 i 2019 mogą być jeszcze większe" - dodał.
"Rosnąca koncentracja w branży dystrybucji żywności, niezależnie czy mówimy o sieciach czy o tradycyjnym modelu dystrybucji wiąże się z rosnącą presją cenową. Dodając do tego pozycję rynkową Tarczyński S.A. na krajowym rynku, aby rosnąć spółka zmuszona jest szukać nowych odbiorców poza granicami kraju. Wobec tego rozważamy także ekspansję zagraniczną, ale traktujemy to po części jako konieczność, wynikającą ze specyficznej struktury odbiorców na krajowym rynku i bardzo silnej roli dynamicznie rosnących sieci handlowych" - powiedział dyrektor.
Podkreślił, że w 2017 roku Tarczyński S.A. wydał bardzo niewielką kwotę na wydatki marketingowe, natomiast już w roku 2018 i kolejnych latach te wydatki osiągną poziom kilkunastu milionów złotych rocznie.
"Musimy je ponieść, bowiem konkurencja na rynku jest bardzo silna, a nie chcemy walczyć ceną, tylko jakością i wzmacniać pozycję naszych flagowych produktów, np. przekąsek Snaxy, wprowadzonych na rynek rok temu i których sprzedaż jest niższa od naszych oczekiwań" - powiedział Dawid Tarczyński.
Rodzina Tarczyńskich nie zamierza w przyszłości odsprzedawać akcji spółki innemu inwestorowi.
"To w pełni polska firma założona 27 lat temu, chcemy, aby taką pozostała. W spółce zapewniona jest sukcesja. Firma została założona przez Jacka i Elżbietę Tarczyńskich, którzy pełnią funkcje w zarządzie i radzie nadzorczej spółki. Ja odpowiadam za technologię, produkcję i lean management, a mój brat Tomasz za sprzedaż i marketing" - dodał.
Spółka EJT Investment S.a r.l., której właścicielami są małżonkowie Elżbieta i Jacek Tarczyńscy, ogłosiła w grudniu 2017 r. wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 6 akcji spółki Tarczyński po cenie 10,5 zł za sztukę. Dzisiaj rozpoczyna się okres przyjmowania zapisów na akcje, a zakończenie okresu przyjmowania zapisów to 28 lutego 2018 r.
Jak wówczas zapowiadano, jeśli po przeprowadzeniu wezwania wzywający wraz z podmiotami dominującymi osiągnie min. 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Tarczyńskiego, rozważy przeprowadzenie buy-backu.
"Jesteśmy już teraz podmiotem kontrolującym spółkę, mamy wieloletnie doświadczenie w branży i widzimy, że obecnie status spółki giełdowej przynosi nam więcej zagrożeń niż korzyści, np. przyczynia się do osłabiania naszej pozycji konkurencyjnej na wymagającym rynku i utrudnia negocjacje z odbiorcami, jak również z dostawcami. Przy naszej strukturze akcjonariatu z dominującym silnym właścicielem oraz możliwej do osiągnięcia skali działalności, status spółki niepublicznej jest dla nas korzystniejszy" - podkreślił Dawid Tarczyński.
Tarczyński jest producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Strategicznym obszarem działalności jest segment produktów premium. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w czerwcu 2013 r.
(ISBnews)