Jak podało w piątek, biuro prasowe PKP PLK, rewitalizacja linii nr 221 to kolejny projekt z Krajowego Programu Kolejowego, w którym dla województwa warmińsko-mazurskiego przewidziano inwestycje za 2 mld zł.

Według PKP PLK efekty rewitalizacji linii będą korzystne dla podróżujących między Olsztynem a Braniewem. Czas przejazdu skróci się bowiem o ok. 25 minut. Obecnie wynosi ok. 2 godz. Będą nowe przystanki w miejscowościach Nowy Dwór i Bobrowiec. Lepszy dostęp do kolei zapewnią nowe lokalizacje przystanków w Henrykowie oraz Rogiedlach, Lubominie i Wysokiej Braniewskiej. Na trasie PLK planują poprawić standard obsługi podróżnych na wszystkich stacjach i przystankach. Perony będą wygodniejsze i wyższe. Każdy zostanie wyposażony w wiaty, ławki i funkcjonalne oświetlenie. Poprawi się oznakowanie i informacja o kursowaniu pociągów. Obiekty zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.

Na linii planowana jest kompleksowa wymiana torów na prawie 90 km i rozjazdów – ważnych elementów odpowiadających za sprawny przejazd pociągów. Na trasie między Gutkowem a Braniewem zlikwidowane będą ograniczenia prędkości – obecnie nawet do 30 km/h. Pociągi pasażerskie znacznie przyśpieszą i pojadą z prędkością do 100 km/h. Poprawią się warunki do przewozu ładunków – składy towarowe pojadą 70 km/h.

Jak podały PKP PLK, sprawne i bezpieczne podróże będą możliwe dzięki wymianie i remontowi urządzeń sterowania ruchem kolejowym m.in. na stacjach Gutkowo, Orneta, Pieniężno i Dobre Miasto. Poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym zwiększy również przebudowa 53 przejazdów kolejowo-drogowych. Rewitalizacja obejmie 193 obiekty inżynieryjne, m.in. mosty, przepusty i wiadukty kolejowe.

Realizacja projektów przewidziana jest w formule „Projektuj i Buduj”. Podpisanie umów planowane jest w III kwartale 2018 roku, a zakończenie pod koniec 2020 roku.

W regionie, w ramach Krajowego Programu Kolejowego tylko z listy podstawowej zostaną zrealizowane zadania o wartości 2 mld zł, m.in. na linii: Ełk – Korsze, Działdowo – Olsztyn, Ełk – Szczytno oraz Gutkowo – Braniewo. Ponadto lista rezerwowa obejmuje dwa projekty, czyli prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (gr. państwa) oraz rewitalizacja linii kolejowej nr 220 na odcinku Olsztyn – Gutkowo.(PAP)

autorka: Agnieszka Libudzka

edytor: Anna Mackiewicz