BOŚ

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zgodziła się objęcie przez Arkadiusza Grabarczyka funkcji wiceprezesa Banku Ochrony Środowiska (BOŚ), poinformowała Komisja. "Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powierzenie Arkadiuszowi Garbarczykowi funkcji wiceprezesa – pierwszego zastępcy prezesa Banku Ochrony Środowiska SA – nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku" - czytamy w komunikacie.

Elemental Holding 

Zarząd BondSpot wyznaczył 26 lutego 2018 r. jako pierwszy dzień notowania na Catalyst 40 tys. obligacji na okaziciela serii F wyemitowanych przez Elemental Holding o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł, podała spółka. "Dla obligacji określono również: dzień ostatniego notowania na 6 października 2021 roku oraz symbol/nazwę skróconą w systemie notowań ciągłych - EMT1021" - czytamy w komunikacie. Wcześniej spółka podała, że środki pozyskane w ramach emisji obligacji zabezpieczą rozwój spółki.

Orange Polska

Orange Polska nie będzie rekomendował wypłacania dywidendy w 2018 roku, podał operator. >>>>  

Orange Polska przewiduje nakłady inwestycyjne w przedziale 2,0-2,2 mld zł w 2018 r., poinformował członek zarządu ds. finansowych Maciej Nowohoński. >>>>  

Orange Polska odnotowało 198 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 1898 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Orange Polska prognozuje stabilny skorygowany zysk EBITDA w 2018 roku w porównaniu z 2017 rokiem (ok. 3 mld zł), podał operator. >>>> 

Orange Polska dostrzega dobrą perspektywę na bieżący rok, poinformował członek zarządu ds. finansowych operatora Maciej Nowohoński.>>>> 

Orange Polska spodziewa się nasilonej konkurencji w segmencie konwergentym w 2019 roku, poinformował prezes Jean Francois Fallacher. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje     

Polnord

Zarząd GPW postanowił określić czwartek, 22 lutego, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 18 tys. obligacji serii NS10 spółki Polnord o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, podała spółka.  

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) rozpoczęło testy drona skonstruowanego przez startup BZB UAS, z którym PGNiG nawiązało współpracę w ramach akceleratora MIT Enterprise Forum Poland, poinformowała spółka. Mały autonomiczny samolot z głowicą optoelektroniczną ma posłużyć do tworzenia modeli przestrzennych terenu przeznaczonego do badań i późniejszych wierceń. >>>>  

Orbis

Orbis odnotował 232,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 207,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Orbis patrzy na wyniki 2018 r. "ze spokojem" i ocenia, że wzrost przychodu na dostępny pokój (revenue per available room, RevPAR) ma szansę być podobny, jak w 2017 r., kiedy wyniósł 6,5%, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Marcin Szewczykowski. Według niego, spółka ma także dobrą pozycję gotówkową, która "daje miejsce" na akwizycje. >>>> 

Rafako

Rada nadzorcza Rafako powołała Karola Sawickiego na nowego wiceprezesa, który zastąpi Krzysztofa Burka, poinformowała spółka. Karol Sawicki będzie odpowiedzialny za nadzór nad jednostkami biznesowymi. Spółka zapowiedziała również dokonanie zmian w strategii. >>>>  

Polenergia  

Polenergia odnotowała 3,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 37,37 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Prairie Mining Limited

Prairie Mining Limited ogłosiła rezultaty badań laboratoryjnych prób pobranych z nowo wykonanego odwiertu, z obszaru przyszłej kopalni Jan Karski. Wykonane badania wykazały występowanie węgla koksującego typu 34 o niskiej zawartości popiołu, podała spółka. >>>> 

MCI Capital

Grupa Morele, należąca do portfolio spółek funduszy MCI Capital, zakończyła przejęcie drugiego pod względem wielkości internetowego sklepu sportowego w Polsce Sklep-Presto.pl, podała spółka. >>>>  

Emperię Holding

Maxima Grupe przedłużyła termin zapisów do sprzedaży akcji w wezwaniu na Emperię Holding do 16 marca, podał wzywający. Zapisy miały trwać do 21 lutego. >>>>  

Grupa Recykl

Grupa Recykl podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) umowę na niemal 20 mln zł dofinansowania do budowy nowego zakładu, poinformowała spółka. Zlokalizowana w Chełmie linia produkcyjna będzie dedykowana do wytwarzania innowacyjnych dodatków stabilizujących do mieszanek mineralno-asfaltowych SMA, otrzymywanych z wykorzystaniem materiałów uzyskiwanych w procesie recyklingu opon, niezbędnych w budowie nawierzchni asfaltowych.  >>>>   

Eurocash

Duży Ben, stworzona przez Grupę Eurocash sieć sklepów z alkoholem nowego typu, otwiera się na franczyzę, poinformowała spółka. Pierwszy Duży Ben został otwarty w maju 2016 r. przy ul. Hetmańskiej w Poznaniu. Obecnie sieć liczy 12 sklepów własnych w Wielkopolsce. Oferta współpracy skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących zarówno sklepy alkoholowe, jak i ogólnospożywcze z licencją na sprzedaż alkoholi. >>>>  

JHM Development

JHM Development podpisał umowę na realizację kolejnych etapów budowy Osiedla Diamentowego w Koninie, poinformowała spółka. W ramach umowy o łącznej wartości 46,44 mln zł netto powstanie 5 nowych budynków mieszkalnych Osiedla Diamentowego w Koninie. Budowa inwestycji została rozłożona na trzy etapy, a ich zakończenie planowane jest na wrzesień 2019 r. oraz marzec i lipiec 2020 r. >>>>  

Unimot

Unimot osiągnął 469 tys. zł jednostkowego zysku netto w IV kw. 2017 r. i EBITDA w wysokości 3,79 mln zł, przy 749,39 mln zł przychodów, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Rok wcześniej Unimot zanotował 10,29 mln zł jednostkowego zysku netto, 14,6 mln zł EBITDA przy 993,99 mln zł przychodów. >>>> 

Agora  

Helios, spółka zależna Agory, podpisała umowę na otwarcie kolejnego multipleksu w Pile, podała firma. Otwarcie obiektu przewidziane jest na wiosnę 2019 r. >>>> 

PKN Orlen

- PKN Orlen podpisał kontrakt na zaopatrzenie w paliwa dla armii amerykańskiej, stacjonującej na terenie Polski. Kontrakt obejmuje sprzedaż zarówno paliwa lotniczego (F34), jak i oleju napędowego (ON i ONA2), podała spółka. >>>>   

Victoria Dom

Victoria Dom wprowadziła do oferty łącznie 162 lokale w ramach osiedla Viva Garden 8 na Białołęce i na Osiedlu Mieszko 2 na Pradze Południe, poinformowała spółka. "Uruchamiamy kolejne etapy projektów, które zyskały już dużą popularność wśród klientów. Osiedla cenione są głównie ze względu na atrakcyjne rozkłady, konkurencyjne ceny, a także bardzo dobre lokalizacje, świetnie skomunikowane z innymi częściami miasta. Osiedle Viva Garden 8 dzieli zaledwie 70 metrów od przystanku autobusowego stanowiącego idealne połączenie z centrum. Równocześnie sprawną komunikację z centrum Warszawy zapewnia Trasa Armii Krajowej i Most Północny. Z kolei Osiedle Mieszko 2 znajduje się 300 m od przystanków autobusowych i 2 km od stacji SKM Olszynka Grochowska. W bezpośrednim pobliżu inwestycji planowane są dwie stacje III linii metra - Mińska i Rondo Wiatraczna" - powiedziała dyrektor marketingu Monika Śliwa, cytowana w komunikacie. 

KGHM Polska Miedź

Łączny wpływ przeprowadzonych testów na utratę wartości na skonsolidowany wynik finansowy KGHM Polska Miedź na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł 89,6 mln USD (311,9 mln zł), poinformowała spółka. W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego przeprowadzone testy wskazały na zasadność ujęcia odpisu w kwocie 900 mln zł, dodano. >>>>  

Dom Development, Budimex  

Dom Development zawarł z Budimeksem umowę o wartości 125,88 mln zł netto na wybudowanie w ramach generalnego wykonawstwa etapu II inwestycji mieszkaniowej "Marina Mokotów II" na warszawskim Mokotowie, podała spółka. Spółki zawarły też aneks do umowy dotyczącej I etapu tego projektu o wartości 112,2 mln zł netto.>>>>  

PGE

Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała z Zespołami Szkół Ponadgimnazjalnych w Bełchatowie i Kleszczowie porozumienie, na podstawie którego utworzone zostaną klasy patronackie. Porozumienie obowiązywać będzie przez 10 lat, podała spółka. Grupa chce uczestniczyć w odbudowie szkolnictwa zawodowego w Polsce. >>>>   

Aplisens

Aplisens zawarł umowę z dotychczasowym jedynym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z branży aparatury kontrolno-pomiarowej (APKiA), której celem jest doprowadzenie do przejęcia 100% udziałów w tej spółce, podał Aplisens. >>>> 

Polimex-Mostostal

Zarząd Polimex-Mostostal podjął uchwałę o zmniejszeniu całkowitych kosztów projektu "Kozienice" o 42,3 mln zł, co przełoży się na poprawę wyniku netto w tej samej wysokości, poinformowała spółka. >>>>  

Famur  

Rosyjska spółka zależna Famuru rozwiązała umowę na dostawę kompleksu ścianowego dla Kopalni Jubilejnaja, podał Famur. >>>> 

Asseco Poland

Rada nadzorcza Asseco Poland powołała Artura Wizę do pełnienia funkcji wiceprezesa na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji ze skutkiem od dnia 1 marca 2018 r., poinformowała spółka. >>>>