"Wzywający niniejszym informuje o podjęciu decyzji o nabywaniu akcji w wezwaniu pomimo nieziszczenia się warunku zastrzeżonego w treści pkt 24 wezwania. W rezultacie transakcje nabycia akcji spółki, na które złożono zapisy w odpowiedzi na wezwanie, zostaną zawarte nie później niż w dniu 5 marca 2018 r." - czytamy w komunikacie.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji przypada w dniu 8 marca 2018 r., dodano.

W poniedziałek w związku z faktem, że akcjonariusze Tarczyńskiego tj. trzy OFE - Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, oraz Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" zdecydowały, że nie odpowiedzą na wezwanie na akcje Tarczyńskiego po cenie 14 zł za akcję, a tym samym nie zostaną spełnione warunki do wycofania spółki z GPW, wzywający - EJT Investment S.à r.l. rozważał odstąpienie od transakcji.

EJT Investment S.à r.l., wraz z Elżbietą i Jackiem Tarczyńskimi, są obecnie podmiotem dominującym i kontrolującym wobec spółki Tarczyński S.A. Obecnie posiadają oni 5 346 936 akcji spółki, stanowiących 47,12% liczby akcji spółki i uprawniających do wykonywania 8 346 936 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 58,18% ogólnej liczby głosów na WZ Tarczyński.

Tarczyński to firma z 27-letnim doświadczeniem w produkcji wędlin, skoncentrowana na przetwórstwie mięsa wieprzowego oraz drobiowego. Firma posiada trzy zakłady produkcyjne: w Ujeźdźcu Małym, Sławie oraz w Bielsku-Białej. W 2013 roku spółka zadebiutowała na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews)