Ronson Development

Ronson Development uzyskał pozwolenie na użytkowanie pierwszych dwóch budynków wybudowanych w ramach I etapu osiedla Nova Królikarnia na Starym Mokotowie w Warszawie, obejmujących 41 mieszkań, poinformowała spółka. W ramach tego etapu sprzedano już prawie 80% lokali. "W pierwszym etapie inwestycji powstanie łącznie 98 lokali mieszkalnych, w tym 51 mieszkań o podwyższonym standardzie w ramach zabudowy wielorodzinnej, 26 apartamentów w willach miejskich oraz 21 budynków jednorodzinnych w zabudowie segmentowej. Pozwolenie na użytkowanie obejmuje budynki, w których znajduje się 41 mieszkań" - czytamy w komunikacie. 

>>> Zobacz też rekomendacje   

Budimex

Budimex odnotował 464,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 409,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wybrane dane finansowe. >>>>  

Portfel zamówień Grupy Budimex wyniósł 10,3 mld zł na koniec 2017 roku, podała spółka. >>>>  

Szefowie Budimeksu przewidują, że nie uda się wydać ogromnych środków przeznaczonych z tej perspektywy unijnej na drogi i kolej. Wszystko przez narastające problemy w branży budowlanej i związane z tym kłopoty z rozstrzyganiem oraz realizacją przetargów. >>>> 

Budimex spodziewa się pozytywnej dynamiki sprzedaży w kolejnych kwartałach, jak i w całym 2018 roku, poinformował prezes Dariusz Blocher. >>>> 

Budimex Nieruchomości spodziewa się, że poziom przekazań mieszkań (sprzedaży notarialnej) będzie w tym roku "nie gorszy" niż w 2017 r., kiedy spółka przekazała 1 914 lokali. >>>> 

Budimex priorytetowo traktuje rentowność i bezpieczeństwo swojego portfela zleceń, dlatego jego ewentualne zwiększanie uzależnia od sytuacji rynkowej. W związku z tym, na koniec br. wartość backlogu spółki może być zarówno wyższa, jak i niższa od rekordowych 10,3 mld zł na koniec grudnia 2017 r., wynika z wypowiedzi przedstawicieli zarządu. >>>> 

Stalprodukt

Stalprodukt odnotował 50,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 75,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Stalprodukt zamknął transakcję zakupu 100% akcji czeskiej spółki GO Steel Frydek Mistek za 40 mln euro od ArcelorMittal, poinformowała spółka. >>>> 

LW Bogdanka

Lubelski Węgiel Bogdanka miał wstępnie 1,78 mld zł skonsolidowanych przychodów i 667,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r., podała spółka. >>>>    

Enea

Grupa kapitałowa Enea odnotowała 1 070 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej w 2017 r. przy 11 406 mln zł przychodów, podała spółka, prezentując wstępne dane. >>>> 

Wasko

Wasko odnotowało 6,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 1,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Ailleron

Ailleron odnotował 5,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. wobec 4,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Ailleron oczekuje rosnącej dynamiki wzrostu i dalszej ekspansji zagranicznej portfolio swoich produktów cyfrowych dla sektora finansowego i hotelowego. Planuje ponadto intensywne inwestycje w sprzedaż i produkty w bieżącym roku, poinformował prezes Rafał Styczeń. >>>> 

Ropczyce

Zakłady Magnezytowe Ropczyce odnotowały 11,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 13,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Tarczyński

EJT Investment S.à r.l. nie odstąpił od realizacji transakcji nabycia akcji w ramach wezwania na akcje Tarczyński po 14 zł za jeden walor pomimo niespełnienia jednego z warunków wezwania, poinformował wzywający. >>>> 

mBank

mBank odnotował 1 091,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 1 219,28 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

Zarząd mBanku podjął uchwałę o zarekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenie 217,9 mln zł na dywidendę z zysku wypracowanego w 2017 r., co oznacza wypłatę w wysokości 5,5 zł na akcję, w poinformowała spółka. Akcjonariusze podejmą decyzją w sprawie dywidendy na walnym zgromadzeniu zwołanym na 12 kwietnia. >>>> 

Netia

Netia odnotowała 6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 2,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Netia będzie realizować wszystkie zaplanowane na ten rok inwestycje, niezależnie od wyniku wezwania na jej akcje i liczy, że zatrzyma spadek liczby usług świadczonych klientom detalicznym w oparciu o własną sieć, wynika z wypowiedzi prezes Katarzyny Iwuć. >>>>  

Giełda Papierów Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) odnotowała 156,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 131,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) ocenia, że wyniki za 2017 rok "bardzo mocno" przybliżyły grupę do realizacji założeń strategii GPW.2020, poinformował wiceprezes ds. finansowych Marek Fotek. >>>> 

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) nie zakłada odejścia od "ambicji strategicznych" w kwestii wypłaty dywidendy za 2017 r., poinformował wiceprezes Jacek Fotek. >>>>   

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) wyłoniła 12 nowych projektów w ramach aktualizacji strategii rozwoju i przedstawi je akcjonariuszom podczas rocznego walnego zgromadzenia, wynika ze słów prezesa Marka Dietla dla ISBnews. >>>> 

Aquis Exchange

Pierwotna oferta publiczna (IPO) Aquis Exchange, którego udziały planuje zbyć Giełda Papierów Wartościowych (GPW), może odbyć się w tym roku, ale ostatecznych decyzji w tym względzie na obecną chwilę nie ma, poinformował wiceprezes GPW Jacek Fotek. >>>> 

Grupa AB

Grupa AB odnotowała 38,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. r. fin. 2017/2018 (1 lipca - 31 grudnia 2017) wobec 41,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Grupa AB spodziewa się dalszych wzrostów obrotów w kanale VAD (Value Added Distributor) dzięki wzrostowi otwartych ofert przetargowych, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Grzegorz Ochędzan. Wzrost sprzedaży w ostatnim kwartale roku kalendarzowego w tym kanale sięgnął 21%. >>>> 

Auga Group

Auga Group odnotowała 4,74 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 2,15 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PKN Orlen

PKN Orlen zawarł porozumienie płacowe ze stroną społeczną, podała spółka. >>>> 

PKN Orlen, wzmocniony zakupem Grupy Lotos, będzie miał możliwość zwiększenia swojej mocy zakupowej oraz dalszej ekspansji, chociażby na bazie takich firm jak węgierski MOL, czy austriacki OMV, wynika z komunikatu Warsaw Enterprise Institute (WEI). >>>>    

Grupa Lotos, PKN Orlen

Prezydent Gdańska i marszałek województwa apelują do premiera o „wycofanie się z pomysłu nieprzemyślanego i złego w skutkach przejęcia” Grupy Lotos przez PKN Orlen. Do wszystkich środowisk zaapelowali o włączenie się w walkę o utrzymanie niezależności Lotosu. >>>> 

Altus TFI

Altus TFI będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy przeznaczenie 90% zysku netto spółki na wypłatę dywidendy lub dokonanie skupu akcji własnych, podała spółka. >>>> 

Elemental Holding

Elemental Holding sfinalizował zakup 85% udziałów niemieckiej spółki Recat z branży przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych i przemysłowych, podał Elemental. >>>>  

Indykpol

Indykpol zawarł umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zakład uboju kurczaków w Lublinie oraz wylęgarnię piskląt kurczęcych w Turce na rzecz SuperDrob Zakładów Drobiarsko-Mięsnych za 190,07 mln zł, podała spółka. >>>> 

Aidem Media

Deweloper gier mobilnych Aidem Media zmieni nazwę na BoomBit po przejęciu BoomBit Games i planuje debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w II połowie 2018 r., podała spółka. >>>> 

Abris Capital

VLET Holdings S. a. r. l., spółka zależna funduszu Abris CEE Mid-Market III LP, zarządzanego przez Abris Capital Partners Ltd., podpisała z funduszem Avallon umowę nabycia większościowego pakietu udziałów Velvet Care, poinformowały spółki. Transakcja będzie jeszcze podlegać standardowej procedurze zatwierdzenia przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). >>>>  

PKO BP

KBC TFI dołączyło do grupy PKO Banku Polskiego (PKO BP), w związku z czym uległa zmianie nazwa Towarzystwa, które obecnie brzmi "Gamma Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych" (Gamma TFI), poinformowała spółka. >>>> 

Bloober Team

Premiera gry Bloober Team "Layers of Fear: Legacy" na rynku azjatyckim w wersji na platformie Nintendo Switch nastąpi 29 marca br., podała spółka. >>>> 

Famur

Famur podpisał umowę z rosyjską spółką Polskie Maszyny na dostawy sprzętu i nadzór nad jego montażem dla spółki "Gorno-obogatitelnyj kompleks Inaglinskij" w Republice Sacha (Jakucji), podał Famur. Wartość umowy to 22,23 mln euro. >>>> 

R22

Grupa R22 pracuje nad integracją po dotychczasowych przejęciach i jednocześnie podtrzymuje plany akwizycji w segmentach hostingu i omnichannel communication. Grupa nie wyklucza przeprowadzenia pierwszego przejęcia poza Polską jeszcze w I półroczu, poinformował prezes Jakub Dwernicki. >>>> 

Aplisens

Aplisens rozwiązał odpis aktualizacyjny aktywo podatkowe, co zwiększy jednostkowy i skonsolidowany wynik finansowy netto o 5,2 mln zł, podała spółka. >>>>  

Orange Polska, PKO BP

Service, PKO Bank Polski, Poczta Polska i Orange Polska zawiązali Koalicję liderów na rzecz Polski bezgotówkowej, która będzie wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa decydujące się na skorzystanie z oferty darmowych terminali płatniczych w ramach Programu Polska Bezgotówkowa, podał Orange Polska. >>>> 

MOL

MOL planuje zbudować elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 18,38 MW w trzech należących do grupy zakładach na Węgrzech, podała spółka. Zakończenie budowy zaplanowano na koniec 2018 r. >>>> 

KGHM Polska Miedź  

Projekt budowy przez KGHM kopalni miedzi i złota Ajax stanął pod znakiem zapytania. Kombinat zmaga się z władzami i rdzennymi plemionami. >>>>  

CCC

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za luty br. wyniosły 193,5 mln zł i były niższe o 4,9% r/r, podała spółka. Przychody za okres styczeń-luty wyniosły ponad 437,1 mln zł i były wyższe o 8% r/r. >>>>  

 Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso planuje zaoferować do 300 tys. niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii PA02 o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł w ramach emisji publicznej, poinformował p.o. prezesa Jarosław Orlikowski. Szczegółowe parametry oferty spółka przedstawi 2 marca. >>>>  

Bytom  

Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej Bytomia w 2018 roku wyniosła ok. 10,8 mln zł i była wyższa o ok. 15% w skali roku, podała spółka. >>>>