„Oczekujemy, iż pierwsze ratingi opublikowane zostaną nie później niż w czerwcu br.” – zapowiada w komunikacie nowy podmiot.

Na liście wciąż nie ma natomiast agencji ratingowej zapowiadanej przez Giełdę Papierów Wartościowych. Pod koniec 2016 r. zapowiadano, że ruszy ona w 2017 r. Pod koniec ubiegłego roku GPW udało się podpisać porozumienie o współpracy w sprawie rozwoju tej agencji z Polskim Funduszem Rozwoju i Biurem Informacji Kredytowej. Wtedy pojawiły się deklaracje, że agencja wystartuje w drugiej połowie 2018 r.

„W celu rejestracji agencji ratingowej firma musi wykazać wobec ESMA, że jest w stanie wypełniać wymogi dotyczące głównie zarządzania konfliktami interesów, rozwojem i stosowaniem metodyki oceny ryzyka kredytowego i ujawnianiem informacji na rzecz ESMA i uczestników rynku” – informuje europejski urząd.

„SPMW Rating jest w pełni niezależną agencją ratingową, uprawnioną do oceny ryzyka kredytowego państw, instytucji finansowych i przedsiębiorstw gospodarki realnej. Zamierzamy koncentrować się na regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Naszą przewagą konkurencyjną jest doskonała znajomość tych rynków, bardzo dobre - adekwatne do rzeczywistości rozpoznanie i wyważenie ryzyk” – informuje w komunikacie prasowym nowa agencja.

Jej głównym właścicielem i prezesem jest Jerzy Markiewicz, który przez wiele lat związany był z sektorem bankowym. W latach 90. i w trakcie minionej dekady pełnił funkcję prezesa Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku oraz Banku Ochrony Środowiska. Jak wynika z danych Krajowego Rejestru Sądowego, wspólnikiem Markiewicza jest Piotr Soroczyński, w przeszłości prezes i główny ekonomista Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, która przez krótki czas publikowała swoje oceny wiarygodności innych krajów – partnerów handlowych Polski.

W radzie nadzorczej SPMW Rating znalazł się m.in. Janusz Czarzasty, były prezes Izby Domów Maklerskich i szef firmy MTS-CeTO prowadzącej rynek papierów dłużnych (dziś jest to należąca do GPW spółka BondSpot).

>>> Czytaj też: Dłużej od niego urzędował tylko Józef Stalin. Kim jest Władimir Putin? [SYLWETKA]