6 marca parlament zakończył pracę nad tzw. Konstytucją Biznesu. Na konstytucję składa się pięć ustaw dot. zmian w prawie gospodarczym. Są to m.in.: Prawo przedsiębiorców; ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP; a także przepisy wprowadzające ustawę.

Nowe przepisy dotyczą przede wszystkim działalności nierejestrowej, ulgi na start dla początkujących przedsiębiorców, powołania rzecznika MŚP oraz szczególnych regulacji dla inwestorów zagranicznych. (PAP)

autor: Michał Boroń

edytor: Jacek Ensztein