JSW ma umowę na dostawy węgla do ArcelorMittal za ok. 4,5 mld zł w l. 2018-2020Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła umowę z ArcelorMittal Poland i ArcelorMittal Ostrawa na sprzedaż węgla koksowego w latach 2018-2020 z możliwością przedłużenia, podała spółka. Szacunkowa wartość umowy w trzyletnim okresie obowiązywania to 4,5 mld zł.

"Umowa, o której mowa powyżej została zawarta na okres 3 lat, począwszy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku z możliwością automatycznego przedłużenia umowy ponad rok 2020, co roku o jeden rok, począwszy od 2018 roku, maksymalnie do końca 2027 roku. Umowa będzie podlegała przedłużeniu na kolejny rok po uzgodnieniu struktury jakościowo-ilościowej, jeżeli żadna ze stron nie dokona jej wypowiedzenia" - czytamy w komunikacie.

W trzyletnim okresie obowiązywania umowy jej szacunkowa wartość wyniesie 4,5 mld zł, a po roku 2020 szacunkowa roczna wartość umowy może wynieść około 1,5 mld zł, podano także.

"W oparciu o tę umowę zawierane będę umowy roczne. Szczegółowe ich warunki cenowe będą uzgadniane w okresach kwartalnych" - czytamy dalej.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)