PEManagers rekomenduje wypłatę min. 10 mln zł dywidendy za 2017 r.Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - Private Equity Managers (PEManagers) rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przeznaczenie zysku spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, w wysokości 7 660 580,69 zł, i użycie min. 2 339 419,31 zł z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, poinformowała spółka.

"Zarząd [...] rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki:
- przeznaczenie zysku spółki wynikającego z jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, w wysokości 7 660 580,69 zł, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki,
- użycie kapitału zapasowego spółki utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych w ten sposób, iż kwotę nie mniejszą niż 2 339 419,31 zł, przenieść z kapitałów zapasowych spółki utworzonych z zysków z lat poprzednich, celem wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy spółki" - czytamy w komunikacie.

Uzasadnieniem dla wskazanej wyżej rekomendacji zarządu spółki dotyczącej podziału zysku spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku oraz użycia kapitału zapasowego spółki utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, jest przyjęta przez spółkę polityka dywidendowa, podano również.

Grupa Private Equity Managers S.A. to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od kwietnia 2015 r.

(ISBnews)