Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2018-04-03 6762,25 1,2% -1,5% -6,2% 18,0%
Miedź 3M USD/t 2018-04-03 6796,00 1,2% -1,5% -6,2% 18,1%
Ołów spot USD/t 2018-04-03 2393,50 0,0% -2,0% -3,7% 5,2%
Ołów 3M USD/t 2018-04-03 2392,00 -0,1% -2,3% -3,8% 4,6%
Aluminium spot USD/t 2018-04-03 1960,25 -1,3% -8,3% -13,1% 1,0%
Aluminium 3M USD/t 2018-04-03 1978,00 -1,3% -8,0% -12,8% 1,3%
Cyna spot USD/t 2018-04-03 21252,00 0,4% -1,5% 5,8% 5,8%
Cyna 3M USD/t 2018-04-03 21200,00 0,5% -1,3% 5,9% 5,7%
Nikiel spot USD/t 2018-04-03 13418,50 1,2% 0,1% 5,6% 37,1%
Nikiel 3M USD/t 2018-04-03 13465,00 1,2% 0,1% 5,5% 36,7%
Cynk spot USD/t 2018-04-03 3290,50 0,2% -2,0% -1,4% 22,7%
Cynk 3M USD/t 2018-04-03 3280,00 0,2% -2,2% -1,2% 21,1%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2018-04-03 198,10 1,6% -15,7% -23,8% 12,8%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2018-04-03 77,00 1,7% -3,8% -14,4% 16,7%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2018-04-03 708,76 -2,9% 6,0% 1,8% 12,7%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2018-04-03 662,76 -3,1% 6,4% 1,9% 13,7%
Paliwo lotnicze USD/t 2018-04-03 652,67 -1,2% 7,6% 3,6% 30,5%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2018-04-03 601,71 -1,4% 9,3% 1,9% 30,2%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2018-04-03 354,34 -0,4% 4,1% -1,9% 23,3%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2018-04-03 352,34 -0,6% 4,4% -2,1% 24,5%

(PAP Biznes)