Zysk netto Grupy Kęty spadł r: r do 53,31 mln zł w I kw. 2018 r.Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Grupa Kęty odnotowała 53,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 54,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 74,55 mln zł wobec 69,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze operacyjne sięgnęły 675,87 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 605,2 mln zł rok wcześniej.

"Wszystkie główne linie produkcyjne były wykorzystywane w zakresie 80-90%. Dzięki tak dobrym wynikom sprzedażowym osiągnięto 74,5 mln zł skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej a więc o 7% więcej niż w analogicznym kwartale 2017" - czytamy raporcie.

Jednocześnie wskazano, że niższa marża wynika ze zmiany w portfelu produktów (wyższy udział w sprzedaży produktów z niższą marżą jednostkową) oraz wyższej niż zakładano dynamiki usług obcych (19% przy 12% wzroście sprzedaży).

"Skonsolidowany zysk netto wyniósł 53,3 mln zł, co jest poziomem o 1,3 mln zł niższym od zeszłorocznego. Powodem niższego wyniku jest ujemna wycena kredytów walutowych (-1,4 mln zł) oraz wzrost o 2 mln zł obciążenia wyniku brutto podatkiem odroczonym (amortyzacja aktywa zawiązanego w poprzednich latach). Bardzo istotny jest fakt, iż grupa kapitałowa osiągnęła bardzo dobry wynik w zakresie przepływów gotówkowych" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 8,18 mln zł wobec 5,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Pod koniec marca Grupa Kęty podała, prezentując wstępne dane, że miała 54 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r., czyli na poziomie porównywalnym do zeszłorocznego, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 665 mln zł (tj. o ok. 20 mln zł wyższych niż przed rokiem).

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2017 r. miała 2,66 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)