LW Bogdanka złożyła wniosek o koncesję na wydobycie węgla ze złoża K-6 i K-7


Warszawa, 11.05.2018 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka (LW Bogdanka) złożyła do ministra środowiska wniosek o udzielenie koncesji na wydobycie węgla kamiennego ze znajdującego się na Lubelszczyźnie złoża "K-6 i K-7", w obrębie projektowanego obszaru górniczego "Cyców", poinformowała spółka. Graniczy ono bezpośrednio z obszarem "Puchaczów V", eksploatowanym obecnie przez Bogdankę.
"Zasoby operatywne objęte projektem zagospodarowania złoża w okresie obowiązywania koncesji, o którą wnioskuje spółka, czyli do 2046 roku, szacowane są na 66 mln ton. W dalszej kolejności Bogdanka planuje wystąpić o przedłużenie koncesji, co pozwoliłoby zwiększyć poziom zasobów o kolejne 60-70 mln ton. Zwiększenie zasobów o 66 mln ton oznaczałoby przedłużenie żywotności kopalni o ok. 9 lat. Pierwsza ściana na złożu 'K-6 i K-7' może zostać uruchomiona w 2022 roku, przy założeniu, że koncesja zostanie przyznana jeszcze w tym roku" - czytamy w komunikacie.
LW Bogdanka prowadzi obecnie eksploatację na obszarze podzielonym na trzy rejony. Główny znajduje się w Bogdance, a peryferyjne – w Nadrybiu i Stefanowie, podano również.
"Skrajne ściany w Stefanowie znajdują się w odległości zaledwie 500-600 metrów od 'K-6 i K-7'. Pozyskanie do eksploatacji tego obszaru oznaczałoby synergie przekładające się wprost na efektywność wydobycia Bogdanki. W opublikowanej w ubiegłym roku strategii potwierdziliśmy nasze zainteresowanie tym złożem jako potencjalnym dalszym obszarem eksploatacji, po uzyskaniu koncesji na złoże 'Ostrów'. Uznaliśmy, że najbardziej efektywnym rozwiązaniem byłoby zagospodarowanie w pierwszej fazie 66 mln ton, czyli połowy zasobów złoża, bo tyle węgla jesteśmy w stanie wybrać z koncesji "K-6 i K-7" w oparciu o istniejącą infrastrukturę. W dalszym etapie, po zakończeniu prac związanych z udostępnieniem pionowym złoża 'Ostrów", rozważymy budowę szybu" – powiedział prezes Bogdanki Artur Wasil, cytowany w materiale.
Kolejnym krokiem, po uzyskaniu koncesji wydobywczej, jest podpisanie z ministerstwem środowiska umowy użytkowania górniczego, podano także.
Pod koniec listopada ub. r. Lubelski Węgiel Bogdanka otrzymała od ministra środowiska koncesję na wydobycie węgla kamiennego ze złoża "Ostrów" w obszarze górniczym "Ludwin", o zasobach operatywnych na poziomie ok. 186 mln ton. Pozyskanie koncesji to kluczowy krok w realizacji zapowiadanego w "Strategii LW Bogdanka Obszar Wydobycie Grupy Enea do roku 2025" planu podwojenia zasobów operatywnych spółki. Dodatkowo planowane jest rozszerzenie zasobów pola "Bogdanka" o kolejne ok. 33 mln ton. W sumie Bogdanka zwiększy więc poziom zasobów z ok. 227 mln ton obecnie do ok. 446 mln ton, co oznacza przedłużenie żywotności kopalni do ok. 50 lat (z ok. 25 lat obecnie).
LW Bogdanka na koniec 2016 r. miała 15,9% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,4% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.
(ISBnews)