Premier Babisz powiedział, że projekty związane z wieloma prędkościami integracji Unii Europejskiej nie mogą dzielić Europy. Jego zdaniem w projektach dotyczących bezpieczeństwa europejskiego muszą uczestniczyć wszystkie kraje, niezależnie od tego, w jakich mniejszych ugrupowaniach uczestniczą. Babisz wymieniał m.in. strefę Schengen i eurogrupę.

Podkreślał też, że nie ma jednej definicji pojęcia prędkości w Unii Europejskiej. Nikt nie stwierdził, jaka ona powinna być i jak ją trzeba mierzyć - mówił czeski premier. Podkreślił też, że europejski projekt zawsze polegał na realizowaniu wspólnego celu, ale wówczas, gdy odpowiadało to poszczególnym członkom.

”To wręcz nieprawdopodobny fenomen – mówił. - Nasze priorytety to migracja i przyszły budżet. Nie może o tych sprawach decydować Komisja Europejska, tylko państwa członkowskie” – powiedział. „Żaden kraj członkowski nie może być nigdy wyłączony z procesu tworzenia i decydowania w kwestii wspólnego rynku” – dodał.

Pellegrini opowiadał się za dalszym rozwojem strefy euro; podkreślał, że kraje eurogrupy wciąż zbyt mało robią dla jej dalszej integracji. „Mamy przyjętych czterdzieści regulacji, ale wdrożonych jest tylko pięć” – zwracał się do uczestniczącego w debacie wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Marosza Szefczovicza.

Słowacki premier zapowiadał na konferencji, że jego kraj dotrzyma wszystkich swoich zobowiązań. Zwrócił uwagę, że w strefie euro są kraje, którym nie powodzi się równie dobrze jak Słowacji. Podkreślił, że nie powinno się wiązać budżetu spójności z zasadami państwa prawa. „To tak, jakby ktoś chciał połączyć politykę migracyjną z paktem fiskalnym. Szybko byśmy to odrzucili” – argumentował.

Andrej Babisz zwrócił uwagę, że mimo upływu czasu problem napływu uchodźców wciąż jest nierozwiązany. „Wciąż mamy pięć milionów uchodźców w Turcji, Libanie, Jordanii. Rozwiązaniem musi być pokój i plan Marshalla dla Syrii” - mówił. Akcentował znaczenie pomocy dla uchodźców na miejscu, w ich krajach.

„Problemem w dyskusji w ramach UE jest to, że od początku były przyjęte głupie kwoty, od roku 2014 to nie działa i dzieli Europę. My musimy zgodzić się co do strategii, a system relokacji uchodźców jest największym problemem dla premiera Republiki Czeskiej, bo mamy ekstremistyczne partie, które mówią o Czechexicie, w Niemczech jest podobny ruch. Sprawa powinna należeć do kompetencji poszczególnych państw" - powiedział Babisz.

„Zaczęliśmy tę debatę w złym miejscu, wychodząc od obowiązkowych kwot. Powinniśmy ją odwrócić i zacząć od spraw pozytywnych” – mówił Pellegrini. Dodał, że najważniejsza powinna być ochrona zewnętrznych granic Unii. Jego zdaniem lepiej się stanie, gdy Chorwacja, Rumunia i Bułgaria będą członkami strefy Schengen. Dopiero później można będzie rozmawiać o tym, jaki rodzaj solidarności mogą zaproponować państwa członkowskie.

„Obowiązkowe kwoty są dla nas nie do przyjęcia, dla Słowacji i państw V4” - podkreślił słowacki premier. Dodał, że na najbliższym szczycie UE nie ma szans na osiągnięcie porozumienia co do dokumentu określanego jako Dublin 2. „Proszę, nie zmuszajcie nas do zaakceptowania czegoś, czego nie chcą nasi obywatele. Nie niszczcie poparcia naszych obywateli dla Unii Europejskiej, wprowadzając obowiązkowe kwoty” - apelował.

Do kwestii przyszłości Unii odniósł się wiceprzewodniczący KE Szefczovicz. Jego zdaniem istnienie różnych ugrupowań w ramach UE jest już rzeczywistością, a trzeba zrobić wszystko, żeby czynić postępy w dziedzinie integracji tam, gdzie jest to możliwe. „Taki powinien być punkt wyjścia do naszych dyskusji o bezpieczeństwie lub polityce zagranicznej. I tak się dzieje” – mówił, wskazując na tematy i przebieg szczytu UE w Sofii.

Z Bratysławy Piotr Górecki (PAP)