Monnari miało 0,92 mln zł straty netto, 1,01 mln zł straty EBITw I kw. 2018 r.,Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - Monnari Trade odnotowało 0,92 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,64 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,01 mln zł wobec 1,23 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 48,43 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 53,95 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 2,92 mln zł wobec 2,58 mln zł straty rok wcześniej.

"Z punktu widzenia rozwoju grupy kapitałowej Monnari Trade istotne znaczenie może mieć pozytywne zakończenie negocjacji z Gino Rossi w sprawie przejęcia akcji Simple Creative Products. Powiększenie grupy kapitałowej o ww. spółkę może przynieść zwiększenie skali działania oraz może pozwolić na optymalizacje działania obu brandów na kilku płaszczyznach" - czytamy w komunikacie.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 147 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)