"Proponujemy politykę spójności dla wszystkich regionów - politykę, która nie pozostawia nikogo w tyle. Uczyniliśmy ją bardziej elastyczną w celu dostosowania jej do nowych priorytetów i lepszej ochrony naszych obywateli. Uprościliśmy także przepisy, co przyniesie korzyści wszystkim podmiotom - począwszy od małych przedsiębiorstw i przedsiębiorców po szkoły i szpitale, którym łatwiej będzie pozyskać fundusze" - powiedziała komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creu, cytowana w komunikacie.

Głównymi elementami wniosku Komisji dotyczącego unowocześnienia polityki spójności są następujące aspekty:

- większość inwestycji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności będzie przeznaczona na innowacje, wsparcie małych przedsiębiorstw, technologie cyfrowe i modernizację przemysłu,

- polityka spójności dla wszystkich regionów i bardziej zindywidualizowane podejście do rozwoju regionalnego,

- mniej liczne, bardziej klarowne i krótsze przepisy oraz bardziej elastyczne ramy prawne, 

- wzmocnienie powiązania między polityką spójności a europejskim semestrem w celu stworzenia otoczenia przyjaznego dla biznesu i wzrostu gospodarczego, tak aby zarówno unijne, jak i krajowe inwestycje mogły w pełni osiągnąć swoje cele.

Dzięki budżetowi w wysokości 373 mld euro na lata 2021-2027 w ramach przyszłej polityki spójności możliwe są inwestycje, które pomogą w niwelowaniu tych różnic. Środki będą przepływały do regionów, które najbardziej potrzebują nadrobić zaległości rozwojowe w stosunku do pozostałej części Unii Europejskiej, podano także.

"Aby zapewnić jak najszybsze osiąganie konkretnych wyników w terenie, niezbędne jest szybkie osiągnięcie porozumienia w sprawie ogólnego długoterminowego budżetu UE i powiązanych wniosków sektorowych".

>>> Czytaj też: Na rynki zaczyna wkradać się panika. Trwa wyprzedaż włoskich obligacji