„Kolejne złagodzenie polityki monetarnej może być potrzebne.” – powiedział King na konferencji prasowej po prezentacji uaktualnionych kwartalnych prognoz brytyjskiego banku centralnego. „Prawdopodobnie będzie to obejmować działania nakierowane na zwiększenie podaży pieniądza w celu stymulacji nominalnych wydatków.”.

King zapowiedział też, że po obcięciu stóp procentowych do poziomu 1 pkt procentowego w tym miesiącu, trzeba rozważyć użycie nowych narzędzi polityki monetarnej, ponieważ „coraz bliższy jest moment, w którym skuteczność kolejnych cięć będzie znikoma.”.

Następne spotkanie Komitetu ds. Polityki Monetarnej Banku Anglii, czyli odpowiednika polskiej Rady Polityki Pieniężnej, odbędzie się 5 marca.