Akcjonariusze Colian zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r.


Warszawa, 12.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Colian Holding zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku netto w wysokości 7,54 mln zł na kapitał zapasowy, poinformowała spółka.
"Zwyczajne walne zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku zarządu oraz po zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej uchwala: zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2017 r., w kwocie 7 546 812,72 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale.
Grupa kapitałowa Colian Holding S.A. osiągnęła pozycję jednego z największych producentów na polskim rynku słodyczy, dzięki akwizycjom i rozbudowie portfolio marek. Zdobyła również silną pozycję na rynku przypraw oraz napojów. Spółka jest notowana na GPW od 1995 r.
(ISBnews)