Warszawa, 21.06.2018 (ISBnews) - Globalworth Poland Real Estate, za pośrednictwem podmiotu kontrolowanego przez spółkę, przystąpiła do transakcji nabycia od SOF-10 Quattro NL B.V. 100% udziałów w Blackwyn Investments, posiadającej tytuł prawny do kompleksu budynków biurowych Quattro Business Park w Krakowie, podał Globalworth.
Cena za udziały w spółce przejmowanej została obliczona na podstawie kwoty 139 mln euro, po korekcie uwzględniającej stan środków pieniężnych, zadłużenia oraz kapitału obrotowego, czytamy w komunikacie.
"Powierzchnia najmu brutto nieruchomości wynosi 60 200 m2, zakontraktowany roczny dochód z najmu generowany przez aktualne obłożenie nieruchomości na poziomie 99% wynosi 10,7 mln euro, a średnia ważona okresu najmu wynosi 3 lata" - czytamy dalej.
Kredyt udzielony spółce przejmowanej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. został spłacony w ramach transakcji, podano również.
Globalworth Poland jest nową nazwą Griffin Premium RE (GPRE) - polskiej platformy nieruchomości biurowych notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2017 r. Spółka jest zarejestrowana w Holandii i działa w formule zbliżonej do REIT.
(ISBnews)