KNF cofnęła zezwolenie Domowi Maklerskiemu W InvestmentsWarszawa, 26.06.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) cofnęła w całości zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej Domowi Maklerskiemu W Investments w związku z zaprzestaniem spełniania warunków, które były podstawą udzielenia zezwolenia, podała Komisja.

"W związku z ustaleniami poczynionymi przez KNF, zaistniały stan faktyczny wskazuje, że ziściła się przesłanka, o której mowa w art. 85 ust. 1 pkt 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. podmioty posiadające bezpośrednio akcje Domu Maklerskiego W Investments SA w likwidacji reprezentujące łącznie co najmniej 10% ogólnej liczby głosów nie zapewniają właściwego prowadzenia przez Dom Maklerski W Investments SA w likwidacji działalności maklerskiej" - czytamy w komunikacie.

Tym samym firma inwestycyjna przestała spełniać warunki, które były podstawą udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.

"Sankcja ta stanowi wyraźny sygnał dla pozostałych podmiotów należących do grupy podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, że zapewnienie przez akcjonariuszy domu maklerskiego właściwego prowadzenia przez niego działalności maklerskiej, a także zapewnienie transparentności pochodzenia kapitału na nabycie akcji domu maklerskiego, jego legalności i stabilności są w opinii organu nadzoru istotne" - zaznaczyła także KNF.

(ISBnews)