Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 10,15 mln zł wobec 26,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 108,87 mln zł wobec 155,22 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku grupa miała 14,53 mln zł zysku wobec 29,87 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 405,96 mln zł wobec 400,51 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-IV kw. 2008 roku spółka miała 14,87 mln zł zysku netto wobec 29,87 mln zł zysku rok wcześniej.