O dokapitalizowaniu banku poinformowały w czwartek na wspólnej konferencji prasowej NFOŚiGW, BOŚ i ministerstwo środowiska. Fundusz zamierza w tym roku przekazać do BOŚ akcje lub udziały 15 firm. Narodowy Fundusz, oprócz akcji i udziałów w 15 spółkach kapitałowych (od kilkunastu do kilkudziesięciu proc.), do których przystąpił w wyniku własnej decyzji, ma też akcje i udziały w 54 spółkach (poniżej 10 proc.).

Kierownik zespołu inwestycji kapitałowych Funduszu Wojciech Nafalski wyjaśnił, że proces przekazywania tych akcji do BOŚ może potrwać. Nie wiadomo bowiem, czy pozostali akcjonariusze i udziałowcy tych firm nie skorzystają z przysługującego im prawa pierwokupu. Jeśli skorzystają - procedura może się wydłużyć.

Dokładna kwota dokapitalizowania będzie zależała od wyceny wartości tych akcji i udziałów, która zostanie przeprowadzona przed ich wniesieniem do BOŚ - zaznaczył Nafalski. 77,27 proc. akcji banku posiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 6,5 proc. - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.