Zysk operacyjny wyniósł 505,91 mln zł wobec 986,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody wyniosły 2552,33 mln zł wobec 2912,34 mln zł rok wcześniej.

Jest to wynik nieco lepszy od oczekiwań rynkowych, których średnia wynosiła 321 mln zł. Analitycy spodziewali się w tym okresie wyniku netto w wysokości 273-389 mln zł.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku grupa miała 2920,38 mln zł zysku wobec 3798,83 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 11302,91 mln zł wobec 12183,11 mln zł.