W końcu ubiegłego roku łączna suma kredytów, zaciągniętych przez prywatne osoby w 6,5-milionowej Bułgarii, wynosiła 11,8 mld lewów (5,9 mld euro).

Finansowy stan posiadania bułgarskich rodzin oblicza się na 23,3 mld lewów (11,65 mld euro). Jeżeli do tej sumy dodać wartość posiadanych przez nich nieruchomości, kwota ta rośnie do 176 mld lewów (88 mld euro).

W porównaniu ze stanem sprzed roku wartość majątków obniżyła się o 4 proc., co jest jedną z oznak kryzysu gospodarczego.

W styczniu 2009 roku w porównaniu ze stanem sprzed roku o 50 proc. obniżyła się sprzedaż nowych samochodów, o jedną trzecią - wyjazdy turystyczne za granicę. O 12,6 proc. zmniejszyły się sumy, przekazywane do kraju przez emigrantów bułgarskich. W 2008 roku emigranci przysyłali 1,9 mld euro.

Jednocześnie udzielane przez banki kredyty konsumpcyjne zmniejszyły się o ok. 40 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem, a kredyty hipoteczne - o ponad połowę.

Tendencja ta prowadzi do obniżenia zysków banków, które - jak wynika z opublikowanych w piątek statystyk banku centralnego - w styczniu 2009 roku były o 35 proc. niższe niż w styczniu 2008 roku.