Energa 

Zarząd Energi zdecydował o powierzeniu obowiązków prezesa Alicji Barbarze Klimiuk po odwołaniu Arkadiusza Siwki, podała spółka. >>>> 

GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 79,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 41,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Dywidenda z zysku za 2018 r. będzie powiększona o wpływy ze sprzedaży udziałów przez GPW w Aquis Exchange za 12,4 mln funtów brutto, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Jacka Fotki. >>>> 

BZ WBK

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Bank Zachodni WBK akcji DB Securities w liczbie powodującej przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i udziału w kapitale zakładowym DB Securities, podała Komisja. >>>>  

PKO BP, Bank Pekao, mBank

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła bufory innej instytucji o znaczeniu systemowym na PKO Bank Polski (PKO BP), Bank Pekao i mBank, podała Komisja. >>>> 


>>> Zobacz też rekomendacje  

Lux Med, Emperia Holding

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółkom: Lux Med Trójmiasto i Emperia Holding, w obu przypadkach z dniem 21 sierpnia 2018 r., podała Komisja. >>>> 

QubicGames

QubicGames odnotowało 0,22 mln zł zysku netto w II kw. 2018 r. wobec 0,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

QubicGames zaktualizował harmonogram wydawniczy, podała spółka. Deweloper zrezygnował z planów wydawania gier na urządzenia mobilne w 2018 r. i zadecydował o przesunięciu zasobów potrzebnych do stworzenia i wydania tych gier na działalność wydawniczą na konsoli Nintendo Switch. >>>> 

GetBack

Akcjonariusze GetBack w restrukturyzacji zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 27 sierpnia m.in. o dalszym istnieniu spółki, wynika z projektów uchwał. >>>> 

4fun Media

4fun Media przystąpił do negocjacji w sprawie zakupu kontrolnego pakietu 51% udziałów w spółce naEKRANIE.pl, będącej właścicielem serwisu internetowego dedykowanego do odbiorców zainteresowanych kulturą masową (filmy, gry komputerowe, muzyka, książki, nowa technologia). Postawą negocjacji jest wycena niezależnego biegłego rewidenta sporządzona na zlecenie 4fun Media S.A., która szacuje wartość 100% udziałów spółki (equity value) na 5,4 mln zł (wycena dokonana została metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych), podała spółka. >>>> 

Idea Bank

Artur Kubiński od 1 sierpnia zarządza obszarem sprzedaży w Idea Banki, a w zakresie kompetencji drugiego z nowo powołanych członków zarządu banku, Rafała Grodzickiego od 1 września znajdzie się m.in. bancassurance i zarządzanie ryzykiem operacyjnym, podał bank. >>>> 

Cherrypick Games

Największa gra warszawskiego Cherrypick Games "My Beauty Spa: Stars & Stories" trafiła do fazy soft-launch, podała spółka. Premiera gry planowana jest w III kw. br. >>>> 

Kruk

Grupa Kruk i FinAi rozpoczęły współpracę, której celem jest udostępnienie na platformie FinAi oferty Novum Finance - marki pożyczek należącej do Grupy Kruk, podał FinAi. >>>> 

CCC

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC wzrosły o 30% r/r i wyniosły 402,7 mln zł w lipcu 2018 r., podała spółka. Przychody za okres styczeń - lipiec wyniosły 2 429,6 mln zł i były wyższe o 13% r/r. >>>> 

Echo Investment

Eiffage Polska Budownictwo (EPB) podpisała umowę na generalne wykonanie pięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych z częścią usługową w ramach etapu D i F inwestycji Browary Warszawskie, prowadzonej przez Echo Investment, podała EPB. >>>>  

AmRest Holdings 

Po nabyciu sieci 165 restauracji Sushi Shop, AmRest liczy na powiększenie swojej sieci w tym roku o minimum 300 lokali, o dalsze min. 400 lokali w 2019 r. i o ponad 500 w 2020 r., podała spółka. >>>>  

Ailleron

Ailleron zarejestrował w Stanach Zjednoczonych spółkę w 100% zależną pod firmą Ailleron Global Inc., podała spółka. >>>> 

Auto Partner

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 102,49 mln zł w lipcu br., co oznacza wzrost o 27,24% r/r, podała spółka. >>>>  

Marvipol Development

PDC Industrial Center 82, wspólny przedsiębiorca Marvipol Logistics oraz PG Dutch Holding I, zawarł umowę kredytu z Bankiem BGŻ BNP Paribas na finansowanie projektu magazynowego w okolicy Warszawy, podał Marvipol Development. >>>> 

Bumech

Bumech w restrukturyzacji zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Oddział w Chorzowie, która rozkłada na 36 rat należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne powstałe przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego (06.12.2017 rok), w części w której nie zostały objęte układem, podała spółka. >>>> 

Rafako

Rafako podpisało z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) – spółką zależną Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) – umowę na wykonanie kompleksowej modernizacji instalacji odsiarczania spalin na blokach nr 3 i 4 oraz 5 i 6 w Elektrowni Bełchatów, podała spółka. Wartość umowy to 181,6 mln zł netto (223,37 mln zł brutto). >>>> 

Rafako zakończyło drugi etap procesu reorganizacji, podała spółka. Łączna wartość oszczędności wynikających z redukcji zatrudnienia w 2018 roku w porównaniu do roku ubiegłego wyniesie ok. 12 mln zł. >>>> 

Mostostal Warszawa 

Oferta Mostostalu Warszawa warta 55 mln zł została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu pn. "Budowa rezerwowego źródła ciepła w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.", podała spółka. >>>>