PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wydobyło w Norwegii 2,14 mld m3 gazu i prawie 2,2 mln ton ropy naftowej od momentu rozpoczęcia produkcji w tym kraju, podała spółka. Po 2022 roku spółka planuje tu wydobywać 2,5 mld m3 gazu ziemnego rocznie. >>>>

Marvipol Development

Marvipol Development odnotował 21,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 11,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

T-Bull

Reklama

T-Bull podjął decyzję o przeprowadzeniu znaczących aktualizacji wybranych gier ze swego portfolio, podała spółka. >>>>

T-Bull przejdzie z rynku NewConnect na główny parkiet GPW w środę, 29 sierpnia br., podała spółka. >>>>

Ultimate Games

Ultimate Games zawarł umowę wydawniczą ze Sports Games, podała spółka. Na mocy powyższej umowy spółka będzie odpowiedzialna za marketing i wydanie minimum 3 gier o tematyce sportowej na platformach mobilnych tj. Android/ iOS, a docelowo także na PC i konsole. >>>>

Polimex-Mostostal

Polimex-Mostostal odnotował20,93 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 34,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>


>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

Arctic Paper

Arctic Paper odnotowało 20,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w działalności kontynuowanej w II kw. 2018 r. wobec 18,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Baltona

Baltona odnotowała 2,73 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Elzab

Elzab odnotował 4,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

Sygnity

Rada nadzorcza Sygnity ustaliła cenę emisyjną akcji serii Z na 2,7 zł za jedną akcję, podała spółka. "Rada nadzorcza spółki, działając na podstawie § 2 ust. 8 Uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Sygnity S.A. w sprawie uchylenia uchwały nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Sygnity S.A. z dnia 16 stycznia 2018 r. oraz w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowej emisji, ustaliła cenę emisyjną akcji serii Z w wysokości 2,7 zł za jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Alchemia

Alchemia odnotowała 13,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 2,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 22,92 mln zł wobec 3,75 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 293,7 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 247,77 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2018 r. spółka miała 26,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,53 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 586,18 mln zł w porównaniu z 469,63 mln zł rok wcześniej.

Budimex

Budimex podpisał z Zarządem Transportu Miejskiego w Kielcach umowę na budowę centrum komunikacyjnego, polegającą na przebudowie, rozbudowie i modernizacji istniejącego Dworca Autobusowego przy ul. Czarnowskiej, podała spółka. Wartość prac wyniesie 68,72 mln zł brutto (55,87 mln zł netto).

Grupa R22

Spółka H88 Hosting, należąca pośrednio do Grupy R22, podpisała z Broadhurst Invetsments Limited umowę nabycia 99,9% udziałów w spółce Gazduire Web S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie za 1,1 mln euro, podała Grupa R22. >>>>

Po nabyciu Gazduire Web oraz dwóch kolejnych podmiotów z rynku hostingu i domen w Rumunii, R22 planuje dalsze akwizycje, które pozwolą na umocnienie pozycji lidera na tym rynku i wzrost udziału do końca bieżącego roku do poziomu 20%, a docelowo - do ponad 30%, poinformował prezes Jakub Dwernicki. >>>>

Vercom, spółka z grupy technologicznej R22, może do końca br. przeprowadzić akwizycje jednej lub dwóch spółek, poinformował prezes Krzysztof Szyszka. >>>>

InPost

InPost został partnerem Allegro w usłudze Allegro Smart!, w której za abonament w wysokości 49 zł będzie można odebrać 365 paczek w roku w ponad 3 800 Paczkomatach InPost w całej Polsce, podała spółka. >>>>


>>> Zobacz też rekomendacje

JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) powinna w połowie września poinformować o decyzji dotyczącej aktywów Prairie Mining, poinformował prezes Daniel Ozon. >>>>

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zakłada, że wypłaci dywidendę z zysku za 2018 r., poinformował prezes Daniel Ozon. >>>>

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zakłada, że wypłaci ok.25-30% zysku za 2018 r. w formie dywidendy, poinformował prezes Daniel Ozon. >>>>

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podtrzymuje plan produkcji na 2018 r. i zakłada zwiększenie produkcji w 2019 r., poinformował Daniel Ozon. >>>>

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) chce w ciągu maksymalnie sześciu tygodni uzgodnić nowe finansowanie, w tym 1 mld zł z "klubu banków", 100 mln euro z EBI i 260 mln zł z NFOŚiGW i BOŚ, poinformował wiceprezes Robert Ostrowski. >>>>

Comarch

Comarch przeszedł pomyślnie proces weryfikacji do świadczenia pierwszych usług wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), poinformowała spółka. ZUS potwierdził 100% poprawność wykonania wszystkich jednostek zadaniowych przez Comarch. >>>>

Gobarto

Prezes zarządu Gobarto - Dariusz Formela - złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie spółki ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2018 r., podała spółka. Jednocześnie rada nadzorcza powierzyła pełnienie funkcji prezesa zarządu, od 1 września, Przemysławowi Koźlakiewiczowi, dotychczasowemu wiceprezesowi. >>>>

Unified Factory

Unified Factory otrzymał podpisaną przez zarząd Netii umowę na wdrożenie systemu contact center do świadczenia przez operatora telekomunikacyjnego usług w modelu SaaS, podała spółka. >>>>

Polenergia

Dominika Kulczyk oraz Mansa Investments wezwali do sprzedaży 22 631 790 akcji Polenergii, stanowiących 49,8% ogólnej liczby głosów po 20,5 zł sztuka, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski BZ WBK. >>>>

Indata

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowienia o ogłoszeniu upadłości Indaty, podała spółka. >>>>

Ten Square Games

Ten Square Games odnotowało 12,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 2,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>