Najnowsze dane Eurostatu dotyczące rynku pracy w regionach Unii Europejskiej pokazują, że w 2017 r. najwyższe wskaźniki zatrudnienia odnotowano w Finlandii na Wyspach Alandzkich, gdzie ponad 88 proc. osób w wieku 20-64 lat miało zatrudnienie.

Mieszkańcy Wysp Alandzkich, szwedzkojęzycznego autonomicznego regionu pod administracją Finlandii, są jedną z bogatszych społeczności w Europie. Według danych Eurostatu w 2016 r. PKB regionu wynosiło 1,368 mld euro, co przy populacji Alandczyków na poziomie 29 tys. mieszkańców, daje PKB per capita rzędu 47,2 tys. euro. PKB na mieszkańca wyrażony w parytecie siły nabywczej (PPS) to 131,5 proc. średniej unijnej. Skąd się bierze bogactwo i tak wysokie zatrudnienie na wyspach archipelagu, gdzie właściwie nie ma przemysłu, a ludność zajmuje się głównie rybołówstwem, hodowlą bydła i uprawą roli? Kluczem do sukcesu jest sprzedaż usług transportowych i turystyka. Prawie jedna czwarta PKB Wysp Alandzkich pochodzi transportu morskiego.

Na terenie Wspólnoty bardzo wysoki wskaźnik zatrudnienia zanotowano także w regionach Zjednoczonego Królestwa - Berkshire, Buckinghamshire i Oxfordshire, w szwedzkim Sztokholmie, a następnie Oberbayern i Tübingen w Niemczech. W tych pięciu regionach pracowało ponad 83 proc. osób w wieku produkcyjnym. W całej UE regiony o najwyższych wskaźnikach zatrudnienia były skoncentrowane w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Szwecji.

Tak wygląda zatrudnienie w UE, ale w Europie są kraje spoza Wspólnoty, gdzie o pracę jest równie łatwo jak w najlepiej wypadających pod tym względem regionach UE. W rankingu europejskim na czele nadal plasuje się fiński archipelag Wysp Alandzkich, ale tuż za nim znaleźli się inni wyspiarze: Islandia - ze wskaźnikiem zatrudnienia na poziomie 87,6 proc. W pierwszej dziesiątce są też cztery szwajcarskie regiony Centralna Szwajcaria, Wschodnia Szwajcaria, Zachodnia Szwajcaria i Zurych z wynikami odpowiednio 85 proc., 84,3 proc., 84,2 proc. i 83,5 proc.

Polskie województwa plasują się w środku stawki. Cztery regiony (woj. mazowieckie, wielkopolskie, łódzkie i pomorskie) miały wskaźnik zatrudnienia powyżej średniej unijnej. Najwyżej, na 126. pozycji wśród regionów UE, sklasyfikowane było woj. mazowieckie. W stolicy i okolicach trzy czwarte (75 proc.) osób w wieku produkcyjnym miało pracę. Najsłabiej wypadło woj. warmińsko-mazurskie, gdzie wskaźnik zatrudnienia wynosił 65,6 proc., co dało 230 pozycje w UE.

A które regiony Europy mają najniższe zatrudnienie? Dane dla wszystkich regionów znajdziesz w interaktywnej tabeli poniżej.