Braster

Braster dokonał sprzedaży 100 sztuk urządzeń Braster oraz 100 pakietów badań zawierających 12 badań, w ramach współpracy z Benefit Systems, podał Braster. "Urządzenia i badania zostaną przekazane pracownikom Benefit w ramach inicjatywy Be-Healthy, promującej zdrowy i aktywny tryb życia wśród zatrudnionych kobiet. Sprzedaż Urządzeń do Benefit potwierdza, że rynek polski otwiera się na telemedycynę i że w perspektywie kolejnych lat ta gałąź opieki medycznej może zyskiwać coraz więcej zwolenników" - czytamy w komunikacie. Sprzedaż powyższych urządzeń jest elementem przyjętej przez spółkę strategii rozwoju na lata 2018-2021, podkreślono w materiale. 

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank odnotował 116,05 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 17,57 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wyłączając efekt czynników o charakterze jednorazowym skonsolidowany wyniku netto grupy GNB osiągnąłby w II kwartale br. poziom -7,7 mln zł. >>>> 

Getin Noble Bank szacuje, że wpływ sprzedaży Noble Securities na rzecz Leszka Czarneckiego na wynik brutto banku wyniesie ok. 100 mln zł, natomiast na jednostkowy wynik netto banku - ok. 90 mln zł, podał bank. >>>> 

Połączenie Getin Noble Banku (GNB) z Idea Bankiem ma wiele pozytywnych aspektów i daje możliwość osiągnięcia licznych synergii kosztowych. Jeśli zapadnie decyzja o połączeniu, dokumenty jeszcze w tym roku zostałyby złożone w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), poinformował prezes GNB Artur Klimczak. >>>> 

Getin Noble Bank oczekuje, że transakcja sprzedaży Noble Securites zostanie sfinalizowana jeszcze w tym roku, poinformował wiceprezes Jerzy Pruski. >>>> 

Getin Noble Bank obserwuje odwracanie się negatywnego trendu w wynikach i oczekuje, że drugie półrocze przyniesie ich dalszą poprawę, jeśli nie nastąpią nieoczekiwane zdarzenia jednorazowe, poinformowali przedstawiciele banku. >>>> 

Eurocash

Grupa Eurocash zawarła przedwstępną umowę sprzedaży 100% akcji spółki PayUp Polska, zarządzającej siecią terminali płatniczych zainstalowanych w sklepach detalicznych na terenie całego kraju, podał Eurocash. Nabywcą jest Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie E-Płatności (PeP). Cena sprzedaży 100% akcji spółki została ustalona na 110 mln zł, przy czym ostateczna cena sprzedaży może ulec zmianie, w zależności od osiągnięcia przez spółkę uzgodnionych parametrów finansowych. >>>> 

OT Logistics

OT Logistics odnotowało 22,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 7,62 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Bioton

Bioton odnotował 66,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 0,45 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

Elemental Holding

Elemental Holding odnotował 9,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 4,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Groclin

Groclin odnotował 0,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2018 r. wobec 1,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

W związku z zamiarem przeprowadzenia zwolnień 321 pracowników Groclinu zatrudnionych w zakładach w Grodzisku Wielkopolskim i Karpicku, szacowana wysokość rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia w spółce wynosi 2 153 tys. zł, podała spółka. Rezerwa zostanie zaksięgowana w II półroczu 2018 roku. >>>> 

Zarząd Groclinu spodziewa się, że przychody w kolejnych kwartałach mogą nadal nieznacznie spadać, będzie jednak rósł zysk i rentowność, poinformował prezes Groclinu Andre Gerstner. >>>> 

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych 

Sfinks Polska

Sfinks Polska otrzymał pozytywną decyzję Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) w sprawie zmiany warunków umowy kredytowej, podała spółka. Bank zaakceptował złożoną propozycję spółki dotyczącą wydłużenia spłat kredytu do 2028 r. Oprócz tego zostały ustalone nowe wymogi kredytowe, w tym podwyższenie kapitału spółki o co najmniej 5,5 mln zł. Zmiana harmonogramu spłat kredytu oraz zwiększenie kapitałów były wskazywane przez Sfinksa jako jedne ze źródeł finansowania rozwoju według opublikowanej w 2017 r. strategii. >>>> 

Rank Progress

Rank Progress odnotował 24,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 10,8 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Prairie Mining Limited

Prairie Mining Limited odnotowało 19,38 mln AUD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2017/2018 (zakończonym 30 czerwca 2018) wobec 11,48 mln AUD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Maxcom

Maxcom odnotował 4,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 3,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Murapol

Grupa Murapol zawarła warunkową przedwstępną umowę dot. zakupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Pachońskiego w Krakowie, o łącznej powierzchni 2,04 ha za kwotę ok. 27,1 mln zł netto, podała spółka. Na zakontraktowanym terenie deweloper zamierza zrealizować projekt inwestycyjny obejmujący 572 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej ponad 23,5 tys. m2. >>>> 

Grupa Murapol rozpoczęła sprzedaż 93 lokali powstających w ramach II etapu inwestycji Murapol Osiedle Parkowe w Gliwicach i 174 lokali powstające w II etapie projektu Murapol Zielone Bulwary we Wrocławiu.>>>> 

R22

R22 zawarł umowy nabycia dwóch kolejnych spółek rumuńskich działających pod markami mxHost i xServers, podała spółka. Dzięki realizacji trzech akwizycji o łącznej wartości 5,3 mln euro grupa posiada 15% udziałów w rynku. Jednocześnie R22 planuje kolejne akwizycje, które pozwolą na umocnienie pozycji lidera w Rumunii i wzrost udziału do poziomu 20% do końca roku, a docelowo do ponad 30%. >>>> 

Ferro

Rada nadzorcza Ferro powołała z dniem 1 października 2018 r. Olgę Panek do zarządu spółki i powierzyła jej funkcję wiceprezes odpowiedzialnej za finanse, podała spółka. >>>> 

JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) liczy na zamknięcie kwestii długoterminowego finansowania do końca października, poinformował prezes Daniel Ozon. >>>> 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) powinna podjąć decyzję w sprawie aktywów Prairie Mining do końca października, poinformował prezes Daniel Ozon.>>>> 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) przelała 300 mln zł do nowego subfunduszu w ramach funduszu stabilizacyjnego, poinformowal prezes Daniel Ozon. >>>> 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zakłada, że wyodrębniona kopalnia na złożu Bzie-Dębina mogłaby zostać uruchomiona w perspektywie 5-6 lat, poinformował prezes Daniel Ozon. >>>> 

AmRest Holdings

AmRest Holdings SE dokonał przedterminowego wykupu 14 000 obligacji zdematerializowanych na okaziciela, o wartości nominalnej 10 000 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 140 000 000 zł, podała spółka. >>>>