Ponad 40 proc. respondentów (41 proc. aktywnych wyborców i 45 proc. tych, którzy nie chodzą na wybory) w odpowiedzi na pytanie: „Kiedy Węgrom było najlepiej?”, wskazało na rządy Kadara, czyli lata 1956-1988.

Na drugim miejscu znalazł się okres po zmianie ustrojowej, choć wskazało na niego zdecydowanie mniej ankietowanych – 22 proc. aktywnych wyborców i 11 proc. niegłosujących.

Trzecie miejsce zajął okres monarchii Austro-Węgier (1867-1918) z odpowiednio 5 i 2 proc. wskazań. Bardzo mało popularne okazały się rządy Miklosa Horthyego (1920-44) i Matyasa Rakosiego (1947-56).

W sondażu zbadano też nastawienie Węgrów do demokracji. 58 proc. aktywnych wyborców i 47 proc. niegłosujących uznało, że demokracja jest lepsza od wszystkich innych systemów politycznych. Tylko odpowiednio 12 i 8 proc. oceniło, że w niektórych okolicznościach dyktatura jest lepsza niż demokracja. Stosunkowo dużo osób (odpowiednio 25 proc. i 37 proc.) zadeklarowało przy tym, że wszystkie systemy polityczne są takie same.

Autorzy badania zwracają uwagę, że wiara w demokrację jest wśród niegłosujących o ponad 10 proc. częstsza niż u głosujących, a odsetek tych, dla których wszystkie systemy są takie same, jest u nich o 12 proc. wyższy, nic zatem dziwnego, że ta grupa nie chodzi na wybory – bo albo nie wierzą w demokrację, albo nie rozumieją, jaki wpływ na ich życie mają różne systemy polityczne.

„Z tego można wysnuć jednoznaczny wniosek, że znaczna część niegłosujących natychmiast zrzekłaby się demokratycznych wyborów, praworządności i swobód w zamian za obliczalny świat kadarowskiego systemu” – ocenili autorzy sondażu.

Pytani o to, jakie warunki demokracji są spełnione na Węgrzech, respondenci najczęściej (ponad 6 proc. w obu ankietowanych grupach) wskazywali na to, że wszyscy mogą swobodnie praktykować swoją religię, obywatele mogą wyrazić swoją opinię drogę referendum (5,5-6,1 proc. wskazań) oraz rząd broni niezależności kraju (5,4-6,3 proc.).

Dość często deklarowano też, że każdy może swobodnie wyrazić swoje zdanie bez obawy retorsji, przestrzegane są prawa mniejszości, a wybory są wolne i uczciwe.

>>> Czytaj też: Piloci z Izraela: Rosyjskie systemy przeciwlotnicze S-300 nie wykryją myśliwców F-35