KNF zwiększyła dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych mBankuWarszawa, 17.10.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła mBankowi przestrzeganie dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady - Komisja zaleciła utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 4,18 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas mBank stosował wskaźnik na poziomie 4,1 pkt proc.

"KNF zaleciła utrzymywanie przez bank na poziomie jednostkowym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie 4,18 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, […] który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1 (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 3,14 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier 1, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 575/2013) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier 1 (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 2,34 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier 1" - czytamy w komunikacie.

Niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Dotychczas mBank w ujęciu jednostkowym utrzymywał fundusze własne na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie 4,1 pkt proc., który składał się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada 3,07 pkt proc.) oraz w co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier 1 (co odpowiada 2,29 pkt proc.).

"Na dzień sporządzenia raportu bank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym" - podkreślono w komunikacie.