W internetowej bazie znalazły się nazwiska około 3000 funkcjonariuszy partyjnych z lat 1945-89 oraz dane około 1500 organów i jednostek organizacyjnych, ale baza będzie stale poszerzana.

Pod adresem paap/mnl/gov.hu o każdej osobie podano około 20 informacji, np. jaką partię reprezentowała i jakie stanowisko zajmowała w jakim okresie, można jednak także sprawdzić, kiedy i gdzie się urodził dany funkcjonariusz. Niektóre biogramy są bardziej szczegółowe, zawierają np. zdjęcia, informacje o wykształceniu i oznaczeniach.

Jak podkreślają autorzy, uwzględnione w bazie osoby pełniły jakąś funkcję kierowniczą, a więc w rozmaitym stopniu "odegrały rolę w utrzymywaniu dyktatury, a także w podejmowaniu i egzekwowaniu decyzji".

Baza umożliwia więc sprawdzenie, kto na szczeblu lokalnym lub regionalnym pełnił w partii funkcje kierownicze podczas rewolucji węgierskiej 1956 r. czy podczas przymusowej kolektywizacji.

Szefowa NEB Reka Foeldvary Kiss oceniła, że bazę można potraktować jako symboliczne, informacyjne zadośćuczynienie dla ofiar komunistycznej dyktatury. Zaznaczyła, że teraz nawet mieszkańcy małych miejscowości będą mogli sprawdzić, kto na miejscu "był twarzą" dyktatury państwa partyjnego. "Możemy więc zwrócić lokalnym społecznościom ich przeszłość" – oznajmia.

Nad stworzeniem bazy pracowało 47 archiwistów w 20 instytucjach. Zbadali oni w tym celu ok. 500 km bieżących akt, czyli ok. 4000 pudeł zawierających po 600 dokumentów.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)