Asseco SEE miało 18,17 mln zł zysku netto, 18,76 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.


Warszawa, 24.10.2018 (ISBnews) - Asseco SEE odnotowało 18,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 11,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 18,76 mln zł wobec 13,32 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 151,53 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 127,81 mln zł rok wcześniej.
W I-III kw. 2018 r. spółka miała 44,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 36,59 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 448,87 mln zł w porównaniu z 410,63 mln zł rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 15,54 mln zł wobec 13,86 mln zł zysku rok wcześniej.
Asseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.
(ISBnews)