MOL miał 89,96 mld HUF zysku netto, 121,4 mld HUF EBIT w III kw. 2018 r.


Warszawa, 31.10.2018 (ISBnews) - MOL odnotował 89 955 mln forintów (HUF) skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 47 675 mln forintów zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 121 404 mln HUF wobec 66 105 mln HUF zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 449 018 mln HUF w III kw. 2018 r. wobec 1 045 980 mln HUF rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2018 r. spółka miała 223 152 mln HUF skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 230 345 mln HUF zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 784 704 mln HUF w porównaniu z 3 009 643 mln HUF rok wcześniej.
W ujęciu dolarowym MOL odnotował 323 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 184 mln USD zysku rok wcześniej.
Zysk operacyjny wyniósł 436 mln USD wobec 254 mln USD zysku rok wcześniej. Oczyszczony wynik CCS EBITDA wzrósł o 23% r/r do 708 mln USD.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 199 mln USD w II kw. 2018 r. wobec 4 009 mln USD rok wcześniej.
Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)