Ujemne saldo wyniosło 2,6 mld euro wobec 1,4 mld euro nadwyżki w tym samym okresie ub.r.

"Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 193,8 mld USD, a import 196,8 mld USD (wzrost odpowiednio o 15,4% i o 18,3%). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 3 mld USD (w analogicznym okresie 2017 roku dodatnie saldo wyniosło 1,6 mld USD)" - czytamy w komunikacie.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

>>> Czytaj też: 5,1 proc. wzrostu PKB. GUS podał szybkie szacunki za III kw.