Poniżej tabela z udziałem eksportu (w proc.):

. I-IX 2017 I-IX 2018
1 Niemcy 27,4 28,0
2 Czechy 6,4 6,4
3 Wlk. Brytania 6,4 6,1
4 Francja 5,6 5,6
5 Włochy 5,0 4,6
6 Holandia 4,4 4,5
7 Rosja 3,0 3,1
8 USA 2,7 2,8
9 Szwecja 2,8 2,7
10 Węgry 2,7 2,7

Poniżej tabela z udziałem importu (w proc.):

. I-IX 2017 I-IX 2018
1 Niemcy 23,2 22,6
2 Chiny 11,7 11,4
3 Rosja 6,3 7,3
4 Włochy 5,3 5,1
5 Holandia 3,8 3,8
6 Francja 3,9 3,7
7 Czechy 3,6 3,4
8 USA 2,9 3,0
9 Belgia 2,6 2,6
10 Wlk. Brytania 2,4 2,4

>>> Czytaj też: Eksport w euro wzrósł o 6 proc. GUS podał dane za okres styczeń-wrzesień 2018