W środę w miejscowości Jeżowe (Podkarpackie) podpisana została umowa między GDDKiA a wykonawcą firmą Mostostal Warszawa.

Obecny na uroczystości minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że Via Carpatia jest priorytetową inwestycją dla rządu.

„Moja obecność tutaj dowodzi, jak wielką wagę przykładamy do zrównoważonego rozwoju wszystkich regionów naszego kraju. Poprzez tę inwestycje regiony stają się atrakcyjne do zamieszkania, do inwestowania" - dodał.

Minister wyraził nadzieję, że jeszcze w tym roku, podpisana zostanie ostatnia umowa na odcinek S19 między Rzeszowem a Lublinem. Będzie to odcinek węzeł Podgórze - węzeł Kamień.

Odcinek od węzła Nisko Południe do węzła Podgórze, na realizację którego została w środę podpisana umowa będzie miał 11,5 km. Inwestycja będzie realizowana w systemie „projektuj i buduj”. Wykonawca będzie musiał m.in. zaprojektować odcinek, uzyskać niezbędne decyzje, a także wybudować drogę wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą.

Mostostal Warszawa będzie miał na realizację inwestycji 34 miesiące. Okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane tylko do czasu objętego projektowaniem. Do czasu realizacji robót przerwy zimowe nie będą wliczane.

Obecnie na Podkarpaciu kierowcy mogą korzystać już z ponad 30 km drogi ekspresowej S19. Na ponad 85 km tej trasy, na południe od Rzeszowa w kierunku granicy ze Słowacją, jest opracowywana Koncepcja Programowa. Ponad 46 km jest realizowanych w trybie projektuj-buduj, a niemal 7,9 km jest obecnie w przetargu.

Idea utworzenia szlaku Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem ówczesnego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Via Carpatia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), wskazuje budowę szlaku jako główny priorytet inwestycyjny.

Całkowita długość tego szlaku w Polsce wyniesie ok. 760 km.