Posiedzenie komitetu, jak wynika z komunikatu, odbyło się w czwartek.

"Podczas posiedzenia omówiona została sytuacja finansowa Idea Banku SA i Getin Noble Banku SA oraz wpływ ostatnich wydarzeń na stabilność systemu finansowego" - głosi komunikat.

"Komitet Stabilności Finansowej, czuwając nad bezpieczeństwem sektora bankowego, na bieżąco monitoruje sytuacje banków" - czytamy.

KSF podkreśla ponadto, że "środki pieniężne zgromadzone przez deponentów na rachunkach bankowych, są objęte ochroną gwarancyjną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości równowartości w złotych 100000 euro, bez względu na liczbę rachunków posiadanych przez deponenta w danym banku". "Oba banki są uczestnikami systemu gwarantowania depozytów" - głosi komunikat.

Komunikat zapewnia też, że MF, NBP, KNF i BFG "potwierdzają gotowość do podjęcia niezbędnych działań, wspierających stabilność systemu bankowego w ramach swoich kompetencji".

Pod komunikatem podpisani są członkowie KSF - minister finansów, prezes NBP, przewodniczący KNF i prezes BFG.

>>> Czytaj też: Godusławski o aferze KNF: Ukarzmy winnych, chrońmy instytucję [OPINIA]