11 bit studios kupiło nieruchomość pod nową siedzibę za 22,14 mln zł


Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - 11 bit studios zawarło z PBM Południe umowę zakupu nieruchomości (prawo użytkowania wieczystego nieruchomości i prawo własności znajdującego się na niej budynku) położonej w Warszawie przy ul. Brzeskiej 2 z przeznaczeniem na nową siedzibę, podała spółka. Spółka nabyła nieruchomość za cenę sprzedaży w wysokości 22,14 mln zł
W skład nieruchomości wchodzi sześciokondygnacyjny budynek biurowy (plus dwie kondygnacje podziemne) o łącznej powierzchni użytkowej 2 657,37 m2, podano.
"Przedmiotową nieruchomość spółka nabyła za cenę sprzedaży w wysokości 22 140 000 zł (w tym podatek od towarów i usług VAT), której zapłata nastąpi w następujący sposób:
(i) część ceny netto sprzedaży w kwocie wynoszącej 5 400 000 zł zostanie zapłacona ze środków własnych spółki w terminie 2 dni od zawarcia umowy;
(ii) kwota w wysokości 4 140 000 zł, jako stanowiąca równowartość kwoty podatku VAT związanego z transakcją zakupu nieruchomości, zostanie zapłacona ze środków własnych spółki w dniu zawarcia umowy;
(iii) pozostała kwota w wysokości 12 600 000 zł zostanie zapłacona ze środków pochodzących z kredytu inwestycyjnego w PKO BP S.A. w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie.
11bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w grudniu 2015 r.
(ISBnews)