4Mass

4Mass zadebiutuje na rynku NewConnect 10 stycznia, podała spółka. Firma specjalizuje się w produkcji lakierów hybrydowych, które sprzedaje głównie pod marką Claresa w kanale e-commerce, a także pod indywidualnymi markami sieci detalicznych oraz drogerii.
"W związku z pozyskaniem kapitału, zdecydowaliśmy się na dołączenie do grona spółek notowanych na NewConnect. Obecność na giełdzie pozwoli zwiększyć rozpoznawalność firmy oraz naszych marek własnych w oczach kontrahentów i instytucji finansowych" - powiedział prezes Sławomir Lutek, cytowany w komunikacie.

LC Corp

LC Corp sprzedał 1 710 lokali lokali mieszkalnych po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz lokali usługowych w 2018 r., poinformowała spółka. Liczba przekazań (ostateczne umowy sprzedaży), które rozpoznane zostaną w wynikach za 2018 roku wyniosła 2 036. "Sprzedaż lokali w 2018 r. wyniosła 1710 - na podstawie notarialnych umów deweloperskich i przedwstępnych (w przypadku lokali mieszkalnych po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz lokali usługowych; w 2017 r. – 2029) pomniejszona o umowy rozwiązane. Ponadto zawartych zostało 89 umów rezerwacyjnych, których przekształcenie się w umowy deweloperskie zakładane jest w następnym okresie" - czytamy w komunikacie.

i2 Development

Grupa i2 Development odnotowała sprzedaż 54 lokali (zawarte umowy rezerwacyjne, deweloperskie i przedwstępne) w okresie IV kw. 2018 r., podała spółka. Liczba sprzedanych lokali w stosunku do IV kw. 2017 (432 lokali) roku spadła o 87%. "W okresie od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. spółki zależne emitenta zawarły 72 umowy przenoszące własność lokali mieszkalnych i usługowych, zaś w okresie 4 kwartałów 2018 roku zawarto łącznie 191 umów przenoszących własność. W okresie objętym niniejszym raportem doszło do przekazania 62 lokali nabywcom, zaś w okresie 4 kwartałów 2018 roku doszło do przekazania łącznie 202 lokali" - czytamy w komunikacie. Łączna ilość lokali w ofercie sprzedaży i2 Development na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 260, podano także.

PGE, Energa, Enea

Polska Grupa Energetyczna (PGE) rozpoczęła ze spółkami Energa i spółką Enea rozmowy dotyczące projektu budowy bloku 1 000 MW w Ostrołęce, który realizowany jest obecnie przez te podmioty, poinformowała spółka. "Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie od spółek Energa S.A. oraz Enea S.A., w dniu 7 stycznia 2019 r. spółki rozpoczęły rozmowy mogące skutkować zaangażowaniem PGE w projekt budowy bloku 1 000 MW w Ostrołęce, który realizowany jest obecnie przez spółki Energa i Enea" - czytamy w komunikacie.

Inter Cars 

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 13% r/r do 563,3 mln zł w grudniu 2018 r., podała spółka. Sprzedaż spółki-matki Inter Cars wzrosła o 13,1% r/r do 430 mln zł w grudniu. Jej przychody ze sprzedaży w Polsce wzrosły o 6% r/r do 294,7 mln zł, czytamy w komunikacie. Zagraniczne spółki dystrybucyjne Inter Cars zwiększyły sprzedaż o 13,3% r/r, osiągając przychody w wysokości 219,5 mln zł.

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała kluczowe warunki finansowania przeznaczonego dla grupy kapitałowej ("term sheet") z PKO Bankiem Polskim, Bankiem Pekao, polskim oddziałem Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) oraz Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP), podała spółka. Term sheet przewiduje łączne zaangażowanie ze strony kredytodawców w wysokości 460 mln zł oraz równowartość w złotych kwoty ok. 81 mln USD, zaś pozyskane środki mają zostać przeznaczone m.in. na sfinansowanie przez JSW nabycia Przedsiębiorstwo Budowy Szybów (PBSz), podano także. >>>>   

Archicom

Archicom sprzedał 361 lokali w IV kw. 2018 r., czyli o 17,4% mniej r/r, podała spółka. W całym 2018 r. sprzedaż sięgnęła 1 370 lokali, co oznacza spadek o 4,3% r/r, podała spółka. >>>>  

PGNiG

Notowania akcji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) wzrosły o 4,91% do 7,26 zł na zakończenie sesji giełdowej w poniedziałek, 7 stycznia, osiągając najwyższy poziom od debiutu. >>>>   

Ten Square Games

Ten Square Games miał szacunkowo 42,5 mln zł przychodów w IV kw. 2018 roku i były one o 325% wyższe r/r oraz o 20% wyższe kw/kw, podała spółka. >>>> 


>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych    

Ronson Development

Ronson Development zakontraktował sprzedaż 773 lokali w 2018 r. wobec 815 rok wcześniej, podała spółka. Liczba lokali przekazanych klientom, które zostaną rozpoznane w rachunku wyników za ubiegły rok, wyniosła 764 wobec 833 w 2017 r. "Po bardzo udanych pod względem sprzedaży trzech pierwszych kwartałach 2018 roku, w IV kwartał weszliśmy z mocno wyprzedaną ofertą. Ze względów proceduralnych, nowe projekty, z którymi planowaliśmy wystartować w ostatnich miesiącach ubiegłego roku, rozpoczniemy dopiero w 2019 roku. Dotyczy to m.in. naszej nowej dużej warszawskiej inwestycji Ursus Centralny oraz trzeciego etapu projektu Miasto Moje na Białołęce. W rezultacie, w samym czwartym kwartale 2018 r. zakontraktowaliśmy sprzedaż 134 lokali, co jest wynikiem nieco słabszym niż w poprzednich kwartałach" - skomentował członek zarządu i dyrektor ds. sprzedaży Andrzej Gutowski, cytowany w komunikacie.

Tauron Polska Energia 

Tauron Ekonergia - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - pracuje nad projektem wirtualnej elektrowni, do której będzie można przyłączyć dowolną elektrownię OZE bez względu na jej położenie geograficzne, podał Tauron. >>>> 

Ropczyce

Akcjonariusze Zakładów Magnetyzowych Ropczyce, działający na mocy Porozumienia z 26 listopada 2018 r. wzywają do sprzedaży 159 124 akcji o wartości nominalnej 2,50 zł po cenie wysokości 30,35 zł za akcję, podała spółka, >>>> 

PKN Orlen

Unipetrol, czeska spółka z Grupy Orlen, przy wsparciu podmiotu doradczego, chce przygotować studium wykonalności nowego źródła energii w zakładzie Chempark Zaluzi w Litvinowie - poinformował Unipetrol w ogłoszonym zapytaniu ofertowym. >>>> 

QubicGames

QubicGames ustalił datę premiery gry "Utopia 9 - A Volatile Vacation" na konsolę Nintendo Switch na 19 stycznia 2019 r., podała spółka. >>>> 

Herkules

Herkules nabył w ramach skupu akcji własnych 4,65 mln walorów w cenie 4,2 zł, stanowiących 11,4% kapitału zakładowego, podała spółka. Herkules obecnie posiada 16,3% akcji przeznaczonych do umorzenia, a w listopadzie ubiegłego roku otrzymał postanowienie sądu rejestrowego o umorzeniu wcześniej nabytych około 2,6 mln walorów. >>>> 

Skarbiec TFI

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 31 grudnia 2018 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez spółkę wyniosła 4 432,4 mln zł, podał Skarbiec TFI. >>>> 

Lux Med

Lux Med otworzył dziś 3 wysokospecjalistyczne centra medyczne pod nową marką Lux Med Stomatologia, podała spółka. Łącznie do dyspozycji pacjentów jest ponad 60 placówek własnych oraz ponad 70 współpracujących. >>>> 

Budimex 

Oferta Budimeksu, warta 1 487,4 mln zł netto, została najwyżej oceniona w postępowaniu przetargowym PKP Polskich Linii Kolejowych na roboty budowlane na stacji Gdynia Port w ramach projektu pn. "Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni", podał Budimex. >>>>  

Play Communications

Rada dyrektorów Play Communications powołała Piotra Kuriatę na członka zarządu i dyrektora ds. rozwoju biznesu i regulacji w P4 sp. z o.o. (Play) z dniem 1 lutego 2019 r., poinformowała spółka. >>>> 

TXM

Rada nadzorcza TXM postanowiła powierzyć na 3 miesiące pełnienie obowiązków prezesa spółki dotychczasowemu wiceprzewodniczącemu rady nadzorczej Boguszowi Kruszyńskiemu, podała spółka. >>>> 

Braster 

Akcjonariusze Brastera zdecydowali o podwyższeniu kapitału w drodze emisji do 23 076 924 zwykłych akcji na okaziciela serii K bez prawa poboru, wynika z podjętych dziś uchwał. >>>> 

Famur 

TDJ Equity I, akcjonariusz Famuru, zamierza sprzedać do ok. 57,48 mln akcji Famuru (czyli do 10% kapitału) w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), podał Famur. >>>>